Home

Se.lab is een coöperatie voor het ontwikkelen, valideren en verspreiden van kennis uit en over de social enterprise sector. Deze sector, waarin ondernemers hun vermogen om dingen voor elkaar te krijgen inzetten voor het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken, verdient haar eigen aandacht. Waarom eigenlijk? Omdat deze sector op geheel eigen wijze werkt aan nieuwe typen doelen. Hun inspanningen en resultaten beoordelen aan de hand van traditionele modellen en criteria zou neerkomen op het testen van appels met wat we weten van sinasappels, of peren, of eekhoorntjes, jodium, de Gouden Eeuw, dinosaurussen…

We zijn er dus voor ondernemers die een verschil willen maken door hun producten en diensten zo te ontwikkelen en in de markt te zetten, dat ze actief en zeer welbewust bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze ondernemers zetten zich bijvoorbeeld in voor issues in de zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en milieu. Onze bijdrage aan hun werk bestaat bijvoorbeeld uit actieonderzoek, waarin ze in samenwerking met ons kennis over hun eigen praktijk in het bijzonder en de sector in het algemeen ontwikkelen. Daarnaast maken we nieuwe kennis over deze ondernemers en sector breed beschikbaar, zodat hun bijdrage zichtbaar wordt en op waarde geschat kan worden. Dit doen we onder andere met publicaties en evenementen.
We zijn er daarnaast ook voor onderwijsinstellingen en hun studenten. We vinden diversiteit in het denken over ondernemerschap belangrijk, want alleen door een breed scala aan vormen en modellen te bieden kunnen studenten een keuze maken voor het ondernemerschap in hun eigen toekomst. Onze bijdrage aan die beoogde diversiteit bestaat uit kennis over social enterprises.

Omdat we hechten aan congruentie tussen wat we zeggen belangrijk te vinden en wat we doen, hebben we ervoor gekozen om se.lab zelf ook als social enterprise in te richten. Onze eigen ervaringen zijn daarmee onderdeel van de nieuwe kennis die we aan ontwikkelen zijn.