Over se.lab

Social Enterprise Lab (se.lab) richt zich op het versnellen van sociale innovatie.
Wij geloven dat ondernemers die hun innovatiekracht inzetten om duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te realiseren, een belangrijke plek verdienen in onze samenleving. Deze sociaal ondernemers zetten zich in voor vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en milieu.

Dit doen we binnen diverse programma’s. Elk programma kent een programmahouder vanuit onze coöperatie, die grip houdt op het proces en de te bereiken doelen. Onze aanpak hierin is gestoeld op actieonderzoek. Dit is een participerende manier van onderzoek doen waarin samen met de betrokkene(n) wordt onderzocht of de ingezette verandering het gewenste effect oplevert.

Binnen de programma’s werken we zo veel mogelijk samen met (sociaal) ondernemers, het bedrijfsleven, branche-gerichte en kennisorganisaties en het onderwijs. We vinden diversiteit in het denken over ondernemerschap belangrijk. Onze eigen ervaringen zijn daarmee tevens onderdeel van de kennis die we aan het ontwikkelen zijn. Onderwijs heeft een speciale plek binnen se.lab.

De programma’s

De programma’s zijn het initiatief van juist dat netwerk dat baat zal hebben bij de resultaten. Om deze kennis ook daadwerkelijk door te geven, houden we onze programma’s zo transparant mogelijk. De resultaten delen we graag.

Meer informatie?

Geïnteresseerd in één van onze programma’s? Of heb je als publieke of private partij een innovatief vraagstuk waar de inzet van se.lab gewenst is? Ben je zelf een sociaal ondernemer die behoefte heeft aan kennis ontwikkeling en delen met collega’s? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of direct met één van de coöperatieleden.