Geert Smolders

Geert Smolders werkt sinds 2015 aan de combinatie onderwijs, ondernemerschap en participatie in de wijk.  O.a. door de ontwikkeling van Learning Labs waarin ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke waardecreatie elkaar versterken.