Marguerite Evenaar

Samen bouwen aan een betekenisvolle samenleving, op alle aspecten.
Buiten de huidige bestaande systemen en kaders denken en in verbinding met wat er al is komen tot een nieuwe structuur. Daar is sociale innovatie voor nodig.

Mijn aanpak kenmerkt zich door de praktijk te koppelen aan strategische uitgangspunten van sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties en betekenisvolle initiatieven. Het verbinden van privaat, publiek en sociaal domein geeft de versnelling en opschaling die nodig is.

Praktische handvatten om (nog) beter aan de slag te kunnen met de maatschappelijke uitdagingen.
Initiator van Programma Impact waar het proces van impact evaluatie centraal staat. Impact gericht werken versterkt jouw organisatie, vergroot jouw impact, verbetert jouw verdienmodel en levert handvatten voor de communicatie.

Na het denken is het tijd om te doen. Houd ervan samen onze  experimenten tot duurzame bloei te brengen. Van theorie maken we de vertaalslag naar de praktijk.
Of het nu gaat om het terug dringen van armoede, eenzaamheid, tegengaan van voedselverspilling, het versterken van kwetsbare jongeren of ouderen; impact maak je samen!

Sociaal innovatieve oplossingen voor de zorg , arbeid, onderwijs , cultuur en circulaire economie geef ik  graag een impactvol duwtje in de rug.
In het groot en in het klein !