Marguerite Evenaar

Een succesvolle maatschappelijke verandering  vraagt om een duidelijke focus op de impact van het transitieproces en hoe de sociale veranderingen worden geborgd en verduurzaamd, op korte termijn, gedurende het proces en op langere termijn.
Mijn aanpak kenmerkt zich door maatschappelijke transities impactvol aan te pakken.

Samen bouwen aan een betekenisvolle samenleving, op alle aspecten inspireert me.
Buiten de huidige bestaande systemen en kaders denken en in verbinding met wat er al is komen tot een nieuwe structuur.  Het verbinden van privaat, publiek en sociaal domein geeft de versnelling en opschaling die nodig is voor sociale innovaties.
Sociaal innovatieve oplossingen voor de zorg , onderwijs , cultuur en circulaire economie geef ik graag een impactvol duwtje in de rug. In het groot en in het klein !

Na het denken is het tijd om te doen. Houd ervan samen onze  experimenten tot duurzame bloei te brengen. Van theorie maken we de vertaalslag naar de praktijk.
Of het nu gaat om het terug dringen van armoede, eenzaamheid, tegengaan van voedselverspilling, het versterken van kwetsbare jongeren of ouderen; impact maak je samen!

Wil je meer over en van mij weten en waar ik me mee  zoal mee bezig houdt, wat me beweegt. Kijk dan op linkedin.com/in/evenaar en verbindt!