Sam van Zandvoord

Sam werkt sinds 2018 op het snijvlak van onderwijs en sociaal ondernemerschap. Met een specifieke focus op de kracht binnen kwetsbare wijken zoekt Sam naar verbindingen tussen diverse stakeholders om zo samen stappen te maken. Binnen het Learning Lab programma neemt Sam een leidende rol om de vertaalslag te maken tussen het onderwijs en de samenwerking met lokale partners in de wijken Overvecht en Lombok.