Sociaal ondernemerschap in de zorg

Wat hedendaagse veranderingen in de zorg gemeen hebben, is dat ze ons uitdagen om meer goede zorg te bieden met minder middelen. Dit vraagt om creatief ondernemerschap, om betaalbare en inclusieve verdienmodellen voor lokaal zorgaanbod waar iedereen aan kan deelnemen. De zorg is voor sociaal ondernemers nog een redelijk onontgonnen gebied, maar biedt juist hen des te meer kansen, omdat ze heel flexibel en vraaggericht kunnen werken. Ze zitten immers niet vast aan bestaand zorgaanbod met een vast bestand aan personeel, gebouwen en voorzieningen.

Inspirerende voorbeelden als Buurtzorg NL en Zorgvoorelkaar laten zien dat je door slimmer te organiseren vanuit de behoefte van de zorgklant maatschappelijke waarde voor zorgvragers, zorgaanbieders en de samenleving kunt creëren. Nieuwe zorgcoöperaties, veelal gestart door en voor de buurt, laten zien dat je de inzet van sociale overwaarde gepaard kunt laten gaan met (professionele) zorg in de buurt. In de toekomst zal nog veel meer vanuit behoeften en mogelijkheden van de (zorg)klant geredeneerd moeten worden. Ook moet een begin gemaakt worden met sectoroverstijgend denken en handelen.

Se.lab ondersteunt de opkomst van sociaal ondernemerschap in de zorg met een programma, waarin sociaal ondernemers leren van good practices en zichzelf, de value en business case van hun zorginitiatief kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie of meedenken, neem contact op met Kristel Logghe: kristel@selab.nl of 06 23753471.

Meer lezen? zie achtergronddocument in de bijlage.