Ruim een jaar lang ontwikkelen: inspirerend, lerend en kennis delende.
Een divers gezelschap van ondersteuners, consultants, sector organisaties en onderzoekers kwamen geregeld samen in Brussel om een aanpak te ontwikkelen en valideren voor sociale investeerders.
Voor elke organisatie die een directe impact nastreeft op sociale organisaties, en via deze organisaties tegelijk ook een positieve impact nastreven op de samenleving, het milieu, bepaalde doelgroepen of het wetgevend kader.

Volgens een onderzoek gerichte aanpak en opzet, die zich ook laat vertalen naar praktische toepassing, gingen we met elkaar aan de slag.
We gingen waar mogelijk, nuttig en zinvol één of meer praktijkuitdagingen aan rond impact in financiële en/of niet-financiële ondersteuning.

Stilaan kregen de plannen, acties en resultaten vorm. Voor de ene was het een voorzichtig experiment rond een verandertheorie, voor de andere een grote peiling naar impact… er is ondertussen best wel wat bereikt.
Daar mogen we best trots op zijn!

Met input van cases, diverse sprekers van fondsen (zoals Noaber Foundation) en andere (financieel) ondersteuners ontwikkelden we stapsgewijs.
Komende week mogen we met elkaar de laatste stappen zetten richting “eindprodukt”.

Onderbouwd en ook creatief weergegeven qua vorm, lay out, inhoud en aanpak. Bedoeld voor die organisaties die voeling hebben met maatschappelijke organisaties en projecten, en zelf ook (onrechtstreeks) maatschappelijke doelen nastreven in hun ondersteunende activiteiten.

Onze laatste stap richt zich op feedback die de doelgroep kan informeren, inspireren en concrete praktijkkaders kan aanreiken, zodat ze vlotter aan de slag kunnen met impactgericht investeren van sociale organisaties en hun eindbegunstigden.

Op naar het lancering event in Januari komend jaar!
Het is waardevol om hier aan mee te werken. En kunnen niet wachten om er mee aan de slag te gaan!
Impact maak je samen!