Impact Ondernemerschap

Trainen en coachen van sociaal en circulair ondernemers

Als SE.Lab hebben wij een bijzondere band met sociale ondernemingen: bedrijven met een maatschappelijke missie, waarbij het maken van impact voor de samenleving voorop staat. Net als iedere andere onderneming leveren zij een product of dienst en hebben zij een verdienmodel – wat hen onderscheidt van goede doelen. Het verdienmodel van impactondernemers is echter complex: de doelgroep waarop zij zich richten – zoals eenzame ouderen, kansarme jongeren, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt – kan vaak niet zelf betalen voor de producten of diensten die zij leveren.

Ook is er vaak sprake van ‘meervoudige waardecreatie’: naast sociale waarde wordt bijvoorbeeld ook ecologische waarde gecreëerd, maar in het beleid wordt vaak nog in hokjes gedacht. Lees er op deze pagina meer over!

programma’s

Ons programma richt zich op het versterken van impactondernemers in hun missie om de wereld mooier, inclusiever, socialer, groener en duurzamer te maken. Dit doen wij door middel van het trainen en coachen van impactondernemers, die zich bijvoorbeeld richten op het creëren van sociale werkgelegenheid, het toegankelijk maken van zorg en het bevorderen van de gezondheid van kwetsbare doelgroepen, of die zorgdragen voor onderwijs dat meer kansen creëert voor alle jongeren.

doel

Ons doel is om impactondernemers te stimuleren en ondersteunen, zodat zij zich duurzaam kunnen inzetten voor een betere wereld. Dit doen we door hen te voeden met de kennis en ervaring van onze eigen sociaal en circulair ondernemers, evenals die van anderen. Hiermee kunnen ze een sterk fundament leggen onder hun impactonderneming.

PROJECTEN

Met de Impact Booster ondersteunen we impactondernemers met een innovatief idee en die al langer bezig zijn en hun onderneming een boost willen geven. In vijf dagen brengen deelnemers focus aan en brengen hun ecosysteem en stakeholders in kaart. Ze ontwikkelen hun waardepropositie en gaan aan de slag met impactgericht werken, meten en communiceren. En hoe dit bijdraagt aan financiering en welke vormen en mogelijkheden daarvoor zijn.

Alle inzichten brengen ze samen in hun Social Business Model Canvas en in een korte pitch.

Sociaal ondernemers met een migratie- of vluchtelingachtergrond vormen vaak het sociale weefsel in een wijk. Voor deze ondernemers hebben we een start-up leerprogramma ontwikkeld, waarmee ze inzicht verkrijgen in het kernprobleem dat zij willen helpen oplossen en een heldere missie leren formuleren. Ze krijgen inzicht in relevante stakeholders, formuleren hun waardepropositie en organiseren hun interne en externe organisatie.

Ten slotte bouwen ze aan hun dien- en verdienmodel om impact te kunnen maken in hun wijk.

“Heel volledige cursus met goed voorbereide opdrachten en prettige begeleiding. Dit zorgt er onder andere voor dat deelnemers echt op elkaar betrokken zijn en je heel veel van elkaar kunt leren.”

“De lessen hebben mij een enorme ‘boost’ gegeven, ik heb het gevoel heel veel stappen verder te zijn. Binnenkort ga ik de hele website vernieuwen met behulp van veel tips uit deze training.”