SE.Lab

Sociaal

Ondernemerschapsonderwijs

In het onderwijs staat nog steeds de lineaire economie centraal, waarbij de ‘homo economicus’ leidend is. Als se.lab willen we de transitie stimuleren naar een betekeniseconomie, waarbij impact ondernemen de norm wordt in ondernemerschapsonderwijs.

Dit realiseren we door de ontwikkeling van sociaal ondernemerschapsonderwijs, zoals het opzetten van Learning Labs. In deze labs werken studenten samen met lokale ondernemers en buurtbewoners om sociaal ondernemende oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken in de wijk, of zelfs ver daarbuiten. Lees er op deze pagina meer over!

programma’s

Ons programma richt zich op het versterken van impactondernemers in hun missie om de wereld mooier, inclusiever, socialer, groener en duurzamer te maken. Dit doen wij door middel van het trainen en coachen van impactondernemers, die zich bijvoorbeeld richten op het creëren van sociale werkgelegenheid, het toegankelijk maken van zorg en het bevorderen van de gezondheid van kwetsbare doelgroepen, of die zorgdragen voor onderwijs dat meer kansen creëert voor alle jongeren.

doel

Ons doel is om impactondernemers te stimuleren en ondersteunen, zodat zij zich duurzaam kunnen inzetten voor een betere wereld. Dit doen we door hen te voeden met de kennis en ervaring van onze eigen sociaal en circulair ondernemers, evenals die van anderen. Hiermee kunnen ze een sterk fundament leggen onder hun impactonderneming.

PROJECTEN

In het Maatschappelijke DienstTijd Programma Fix the Future ontwikkelen mbo-studenten kennis en vaardigheden om door middel van het leveren van een maatschappelijke bijdrage te ontdekken waar zij enthousiast van worden. Wij werken hierin samen met Young Society en betrekken sociaal en circulair ondernemers die de jongeren inspireren en uitdagen door middel van gastlessen en het aanbieden van vraagstukken.

Met Fix the Future leren studenten 21e-eeuwse vaardigheden en passen ze deze toe in de praktijk. Zij gaan aan de slag met vraagstukken van sociaal/circulair ondernemers. Na deelname hebben de deelnemers een breder studieloopbaanperspectief en een ondernemende houding ontwikkeld. Hun netwerk is uitgebreid en zij hebben nieuwe talenten en interesses ontdekt. Daarbij hebben ze een positieve bijdrage aan de samenleving geleverd, wat hun eigenwaarde versterkt.

In Learningslabs werken studenten, wijkbewoners, (welzijns)professionals en ondernemers samen aan sociaal ondernemen met impact in de wijk. Deze samenwerkingsprojecten bieden een unieke leeromgeving voor het vergroten van impact. Alle ideeën en aannames kunnen direct in de praktijk worden getest. Door samen te leren en te creëren, worden nieuwe oplossingen gevonden voor maatschappelijke vraagstukken, op wijkniveau of ver daarbuiten.

Ons eerste Learning Lab vond plaats in de Utrechtse wijk Overvecht, in samenwerking met Universiteit Utrecht. Studenten van de minor ‘Sociaal Ondernemen’ hebben samen met wijkbewoners zelf ervaren wat sociaal ondernemen betekent en oplevert. Lees onze bevindingen in dit whitepaper.

“Wat een ontzettend mooie ervaring om op de MBO’s in Almere en Zaandam een gastles te mogen verzorgen. Ik kijk uit naar de volgende gastlessen voor Fix the Future.”

“Tijdens de trainingen van Fix the Future heb ik geleerd om problemen te zien als een kracht. Oftewel ‘Je bent van waarde door je verhaal, niet ondanks je verhaal’.”