SE.Lab

samenwerken aan impact

Impact gericht werken

Impact meten richt zich op het analyseren en verzamelen van informatie om kwalitatief en kwantitatief de effecten te meten. Bij ons is impactevaluatie en -meting  onderdeel van impactgericht werken, een lerend, ontwikkelend en participatief proces dat bijdraagt aan verschillende gebieden binnen jouw organisatie, project of systemische verandering. Zo draagt het bij aan financiering, communicatie, de aanscherping van de aanpak of het programma, en het inzichtelijk maken van directe en indirecte impact. Lees er op deze pagina meer over!

Bij complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd geeft het inzicht in de diverse perspectieven, belangen en waarden van diverse stakeholders, vaak vanuit diverse domeinen en organisaties. Impactgericht werken helpt om effectief samen te werken en kritisch na te denken over hoe zij samen sociale impact kunnen maken. SE.Lab wil maatwerk bieden en na afloop voldoende inhoudelijke bagage achterlaten, samen met passende handvatten en methodieken, zodat organisaties zelf blijvend impact kunnen evalueren, vergroten en borgen.

programma’s

Onze programma’s zijn impact gerichte processen die wij uitvoeren in de sectoren onderwijs, zorg, arbeid, cultuur en circulariteit. Bij transities passen we impact gericht werken toe om versnelling te bewerkstelligen, waarbij we sectoroverschrijdend te werk gaan.

doel

Ons streven is om impact evaluatie in samenwerking met kennisinstellingen verder te ontwikkelen, zodat de effecten van de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken ook aantoonbaar en bewijsbaar gemeten kunnen worden. Impact gericht werken kan bij transities daarbinnen als sleutel en hefboom fungeren.

Om blijvend impact te maken is een fundamenteel andere manier van werken en uitvoeren nodig, waarin samenwerking op het snijvlak van beleid, (praktische) uitvoering en wetenschap ons uitgangspunt is. De koppeling van die wetenschap met de praktijk en de vertaalslagen daarbinnen is een van onze unieke kenmerken wanneer we impact meten. Wij willen bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan een impactevaluatie, praktisch, haalbaar en met een zekere mate van maatwerk ook standaardiseren.

Het impactproces is cruciaal, en door het volgen van deze stappen ontwikkelen we concrete handvatten om impactgericht te werken, met meten als een integraal onderdeel, voor nu en in de toekomst!

PROJECTEN

Impactonderzoek naar de effecten van ondernemerschapsonderwijs op diverse onderwijsniveaus en voor verschillende doelgroepen. Zowel de evaluatie van pilots als het impactonderzoek naar de effecten op langere termijn, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Voorbeelden hiervan zijn Student Company en Junior Company, ‘Zeker van je Toekomst’ van Jong Ondernemen, en onderwijsmodules van de Toekomst Academie Tilburg in samenwerking met ISK en Entree.

Door het volgen van leertrajecten impactgericht werken stellen wij organisaties in staat om een impactevaluatie uit te voeren en impactgericht werken te ontwikkelen in hun organisaties, om blijvend impact te maken, meten, vergroten, borgen en verduurzamen. Voorbeelden hiervan zijn het Vlaams Patiëntenplatform, diverse sociale ondernemingen en VSW’s in België, en de (door)ontwikkeling van impactevaluatiemethodieken.

Hierbij werken diverse organisaties aan hun strategisch impactdoel, en met verschillende effecten op diverse doelgroepen in uiteenlopende sectoren. Deze rapportages worden onder meer gebruikt voor de verantwoording. In samenwerking met kennisinstellingen zoals de UvA en Radboud Universiteit. Tijdens deze impactprocessen werken we nauw samen met de organisatie en zorgen daarbij ook voor de implementatie van impactgericht werken in de organisatie, om blijvend impact te maken, te vergroten en de aanpak aan te scherpen, te borgen en te verduurzamen.

Samen met kennisinstellingen en partners werken we aan de ontwikkeling van diverse impactprocessen en meetmethodieken om deze toepasbaar te maken voor verschillende organisaties, sectoren, toepassingen en de Nederlandse context.

“Het is echt fijn samenwerken aan het beste resultaat en advies. Marguerite is een professionele en betrokken onderzoekster met kennis om op te bouwen en vertrouwen.”

“Een heldere, praktische leergang om meer inzicht te krijgen in de effecten die je organisatie heeft op de maatschappij. Marguerite is zeer betrokken, bevlogen en heeft veel vakkennis, én is een zeer prettige sparringpartner.”

“Zo weten we nu dat we niet zo maar tevreden kunnen zijn en net even anders moeten kijken en analyseren. Dit zorgt er voor dat we nu vanuit het perspectief van onze deelnemers, vrijwilligers en financiers pogen te begrijpen wat hun ervaringen met ons aanbod zijn en dat we vanuit dit perspectief samen met hen proberen verbeteringen te realiseren. Het was een zeer leerzame expeditie.”