Circulaire economie

Transitie versnellen naar een circulaire economie

De circulaire economie vraagt om transities en het opbouwen van circulaire ketens. Dit vergt een goede begeleiding van de processen om aan te sluiten bij alle partijen die hierin een rol spelen. Een keten bestaat altijd uit meerdere, doorgaans ‘ongelijksoortige’, partijen.

Om effectief samen te werken aan zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van producten en materialen, met kansen voor leren en werken in de circulaire economie, brengt SE.Lab de diverse belangen van spelers in een circulaire keten in beeld binnen zowel het publieke als private domein. We betrekken hen vanaf het begin. Gedurende het proces sturen we op de gedeelde belangen en doelstellingen van elke onmisbare speler. Lees er op deze pagina meer over!

programma’s

Sinds 2013 draagt SE.Lab bij aan de transitie naar een circulaire economie via ons programma ‘Opstuwen Kringloopbedrijven’, in samenwerking met Branchevereniging Kringloop Nederland. Sinds 2019 zijn we betrokken bij de ontwikkeling van Circulaire Ambachtscentra, een lokaal samenwerkingsverband met als doel veel meer hergebruik van producten en materialen te realiseren door de samenwerking van een milieustraat met een kringloopwinkel, onderwijs, werkplaatsen voor reparatie en up-cycling, sociaal werkbedrijven, en circulaire ondernemers.

doel

Naast het in kaart brengen en samenbrengen van belangrijke spelers in de transitie naar de circulaire economie, dragen we door kennisontwikkeling en -deling en de ervaring van onze coöperatieleden zelf inhoudelijk bij aan duurzame oplossingen. We implementeren deze en dragen zo bij aan de benodigde transities in het circulaire en sociale domein.

PROJECTEN

De kringloopbranche is bij uitstek de plek om mensen die elders moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt kunnen vinden, aan het werk te krijgen. Daarnaast dragen kringlooporganisaties significant bij aan de circulaire economie door het inzamelen, verkopen, en recyclen of upcyclen van tweedehands producten en materialen.

SE.Lab ondersteunt de leden van Branchevereniging Kringloop Nederland in hun sociaal en circulair ondernemerschap. Dit doen we onder andere door kennisdeling via het aanbieden van workshops, uitwisselingssessies en (online) trainingen over diverse Good Practices die sociale leer-/werkplekken creëren, zoals textielateliers, fiets-/hout-/upcycle werkplaatsen, lunchrooms, of pop-upwinkels in stadscentra. We leggen de bevindingen vast in ’toolkits’ die toegankelijk zijn voor alle leden van de branche. SE.Lab helpt BKN-leden bij de opstart of doorontwikkeling van deze succesformules. Een voorbeeld hiervan is de Circulaire Werkplaats Utrecht. Daarnaast hebben we de landelijke webshop OnlineKringlopen.nl voor alle BKN-leden helpen realiseren, statushouders aan Nederlandse taallessen in combinatie met werk in de kringloop geholpen en zijn we bezig met de ontwikkeling van een Kringloop Academie samen met BKN.

SE.Lab stuurt en ondersteunt samen met alle partners en op basis van de behoeften van de kringlooporganisaties, om zo toenemende sociale impact te creëren voor de samenleving.

SE.Lab draagt bij aan de ontwikkeling van Circulaire Ambachtscentra, onder andere in de gemeenten Maastricht, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten), Haarlem, Lelystad, Helmond en Utrecht. De werkzaamheden van SE.Lab hierbij zijn:

  • Project- en procesbegeleiding en kwartier maken
  • Onderzoek doen en advies geven
  • Stakeholders en bewoners betrekken
  • Inhoudelijke werk-/kennissessies organiseren
  • (Sociale) businesscases opstellen en circulaire ketens vormen
  • Locatieonderzoek doen
  • Uitvoeringsplan schrijven

Met de ontwikkeling van Circulaire Ambachtscentra creëren we kansen voor mensen en materialen. Dit leidt tot een vermindering van primair grondstoffengebruik, afval en CO₂, met als doel om een volledig circulaire economie te realiseren.

“Super dat jullie aan een Kringloop Academie gaan bouwen! Enorm bedankt voor al onze inspirerende gesprekken en jullie hulp door de jaren heen.”

“SE.Lab heeft voor de gemeente Helmond een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een Circulair Ambachtscentrum in Helmond. Ook is er een verkenning opgenomen van de al bestaande initiatieven, is weergegeven wat we tussentijds al hebben bereikt en is de bewoners van de gemeente Helmond naar hun mening gevraagd. SE.Lab werkt zelfstandig, doelgericht, communiceert goed en levert een bruikbare eindrapportage af.”