diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie bevorderen binnen organisaties

Diversiteit en Inclusie vormen een integraal onderdeel van alles wat we doen. Ruimte voor diverse visies en ieders unieke talenten is een essentieel onderdeel van (sociale) innovaties. SE.Lab zet zich in voor een inclusieve werk- en leeromgeving die hiervoor nodig is. En met name binnen organisaties is hier veel te winnen. Lees er op deze pagina meer over!

In een inclusieve werkomgeving worden verschillen tussen mensen niet alleen herkend, maar ook erkend als een succesfactor. Dit betekent een divers personeelsbestand wat betreft geslacht, culturele achtergrond, leeftijd, en meer, evenals geschikte kansen voor getalenteerde medewerkers met (arbeids)beperkingen. SE.Lab brengt organisaties en hun omgeving in beweging om diversiteit en inclusie te bevorderen.

programma’s

Ons programma richt zich niet alleen op de culturele aspecten en het bewustzijn van onze denkwijze en handelingen, maar plaatst ook praktische organisatie vraagstukken centraal. We onderzoeken waarom een meer inclusieve benadering waardevol is en wat dit concreet oplevert voor jouw organisatie, project, of systeemverandering. Dit bevordert bewustwording en draagvlak voor ware gelijkwaardigheid, met alle voordelen van dien.

doel

Ons doel is voornamelijk om beleidsmakers en uitvoerders inzicht te verschaffen in de ontwikkelkansen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, waardoor we samen een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen kunnen creëren. SE.Lab biedt een laagdrempelig, praktisch en uitgebreid online leerprogramma, waarbij de mate van maatwerk wordt afgestemd op individuele behoeften.

PROJECTEN

Voor managers en beleidsmakers van diverse organisaties en sectoren die iets willen, of misschien wel moeten, doen met diversiteit en inclusie op de werkvloer, bieden wij een live online trainingsprogramma aan. Dit doen we in samenwerking met Study2Go. We kiezen bewust voor een brede en laagdrempelige aanpak. Elke beweging op de (arbeids)markt is essentieel om de waarde van een diverse samenleving te benutten, en zo maken we optimaal gebruik van de diversiteit aan kennis en ervaringen.

Verdiep je in wat diversiteit en inclusie betekent en leer van inspirerende voorbeelden en best practices, zodat je na deze sessie vol vertrouwen de volgende stap kunt zetten. Vanaf dag één word je in de doe-stand gezet door het (zelf) uitvoeren van een organisatiescan en het stap voor stap ontwikkelen van een actieplan. Meer informatie over de recente startdata en inschrijven vind je hier. Van idee naar actie. Hoe groot of klein ook.

Transformeer diversiteit en inclusie tot een ware troef voor jouw organisatie. Ons op maat gemaakte live online trainingsprogramma ondersteunt (MKB-)bedrijven bij een duurzame verschuiving naar een inclusieve werkomgeving. Het programma trapt af met een interactieve sessie en het uitvoeren van een grondige organisatie-specifieke inclusiescan. Hiermee bepalen we de benodigde stappen voor diversiteit en een inclusieve werkcultuur die aansluit bij de eigen visie en bedrijfsdoelen. Dit resulteert in een scholingsadvies en -plan. Welke veelbelovende initiatieven en scholingsbehoeften zijn er te ontdekken?

Op basis hiervan wordt er een live online opleidingstraject ontwikkeld.

“In een korte tijd heb ik met goede focus stilgestaan bij het thema ‘diversiteit en inclusie’. Ik vond de praktische en toepasbare theorie, en de prettige manier van delen van elkaars kennis en ervaring, waardevol. Ik kan nu met nog meer vertrouwen verder bouwen aan dit thema binnen mijn eigen bedrijf!”

“De Organisatie Inclusie Scan van SE.Lab stelde onze medewerkers in de gelegenheid reflectief te zijn op hun eigen rollen en bijdragen in relatie tot de sociale en inclusieve ambities van Presenter als inclusieve werkgever en sociale partner voor onze opdrachtgevers.

De drie ontwikkelthema’s die voortkwamen uit de scan werden dan ook breed gedragen en herkend. Dit heeft positief bijgedragen aan het draagvlak voor én de zin in het volgen van het maatwerk opleidingstraject wat uit het ontwikkeladvies is voortgekomen.”