open-up sessie se.lab op 13 maart 2012

We zitten met een mooi groepje mensen bij elkaar en voordat we beginnen stellen we vast wat het doel van de bijeenkomst is. Voor Mark Hillen, Peter Linde en Marien Baerveldt is het een moment waarop we anderen willen uitnodigen om samen met ons se.lab de komende maanden concreet te maken. En ook een moment waarop we se.lab weer “open’ willen denken. Dat doen we vanmiddag met Michiel Bodt van Stichting Move, Wieger Bakker, onderwijsdirecteur bachelor van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Lubbert de Boer, co-initiator Tedx UU 2012 en ten slotte Bianca Minnaard, ‘intern’preneur bij se.lab

Na een korte kennismaking trapt Mark Hillen af met een verhaal over de actuele stand van zaken rond se.lab. Wat we bereikt hebben als organisatie i.o en welke inhoudelijke ontwikkelingen het werken in deze context ons heeft opgeleverd tot nu toe. Met name de inkadering van social enterprise die wij maken aan de hand van een negental criteria leidt tot een gesprek waarin we ieder voor zich en met elkaar vaststellen of deze wijze van definiëren hout snijdt.

Ideaal typische social enterprise

1. Zijn privaat / particulier
2. Leveren een dienst of product
3. Zijn financieel zelfvoorzienend; kunnen for-profit en not-for-profit zijn
4. Hebben een sociale / maatschappelijke missie
5. Stellen deze missie boven financiële doelen
6. Hebben een participatief bestuursmodel
7. Zijn sociaal in hun bedrijfsvoering; fair en eco
8. Hebben aandrang tot opschalen/multipliceren
9. Innovatief en ultiem gericht op systeemverandering

De uitkomst is dat een definitie niet zou moeten leiden tot uitsluiting. We geloven in een definitie in de vorm van een wenkend perspectief voor publieke, private en charitatieve organisaties die meer werk willen maken van sociale waarde-creatie.

En dat er natuurlijk ook zoiets is als een ‘definitie’ van een social enterprise die je eerder op een verjaardagsfeestje of in de kroeg zou laten vallen. Zoiets als een se is “een organisatie die zich hard maakt voor het realiseren van sociale waarde/impact zonder daarbij afhankelijk te zijn subsidiegevers, sponsors en/of weldoeners “ Cheers !

We gaan in twee groepjes uiteen met als leidende vraag wat de anderen ook graag in het se.lab zouden willen zien. Deze intensieve brainstorm leidt tot een aantal nieuwe perspectieven op het se.lab als service organisatie. Kortom stof tot nadenken en zeer wel mogelijk aanleiding tot nieuw doen…

Daarna bedenken we gezamenlijk welke bouwstenen er nodig zijn om se.lab tussen nu en september neer te zetten. In willekeurige volgorde bespreken we de WIKI, de invulling van een of meerdere programmalijnen, locatie, finance en ‘actionable next steps’
We nemen ons voor om op korte termijn een aantal vertegenwoordigers publieke en private organisatie bij elkaar te brengen rondom het thema sociale waardecreatie. Uiteraard zijn daar enkele van de sociaal ondernemers bij die nu door Bianca geïnterviewd worden. De moeilijkste opdracht is zonder twijfel om dat wat we doen in één simpele, motiverende en activerende zin te pakken. Met action > learning > impact hebben we in ieder geval een zin die onze intentie voor de komende maanden volledig pakt….

De eerstvolgende keer dat we met een aantal mensen samenkomen rond se.lab is in de wandelgangen van TEDX UU op 17 april (NB prachtig programma)  Ga naar hun website en schrijf je in: TEDxUU.

Alle aanwezigen krijgen van Marien een feestelijk ingepakte tulpebol. Spreekt verder voor zichzelf. Die van mij begint al uit te lopen….Over open-up gesproken

Peter Linde