In januari 2019 is het eerste leertraject impactgericht werken gestart. Wij begeleiden daar het leertraject impactgericht werken, samen met onze partner de Sociale Innovatiefabriek. 7 Belgische maatschappelijke organisaties gaan aan de slag met impact meten en leren om meer impactgericht te werken.

In 7 sessies, verspreid over een jaar, helpen wij de organisaties om hun impact in kaart te brengen en waar mogelijk te vergroten. Daarnaast leren zij hoe zij in de toekomst zelfstandig hun eigen impact kunnen blijven meten, voor al hun interventies en activiteiten. De organisaties zetten zich in voor diverse maatschappelijke thema’s, zoals gelijke rechten voor mannen en vrouwen en integratie van minderheden. Tijdens de 2e sessie zijn de deelnemers aan de slag gegaan om inzichtelijk te maken hoe zij zich inzetten voor verandering en welke impact zij beogen.

Op 1 maart is bovendien het tweede leertraject impactgericht werken in Brussel van start gegaan!

Heeft u interesse in een leertraject impactgericht werken voor uw organisatie in Nederland? Stuur dan een mail naar
Marguerite Evenaar of Marjolein van der Sterren.