Ook in tijden van recessie is het niet per definitie zo dat kringloopwinkels floreren. Net als in de rest van de non food retail zijn er kringloopwinkels die omvallen en onder druk staan. Ook zijn er winkelbedrijven waarmee het nu goed gaat maar die, bijvoorbeeld door teruglopende loonkostensubsidies, voor de uitdaging staan om hun bedrijfsvoering op een andere manier toekomstbestendig te maken. Acht kringloopwinkels uit heel Nederland – van Kampen tot Eindhoven en van Doetinchem tot Hoorn – nemen deel aan een leer-/doetraject om dit doel te bereiken.

Op 21 oktober zal het leer-/doetraject ‘Hoe professionaliseer ik mijn winkel? Duurzaam bouwen aan de operatie van je kringloopwinkel’ van start gaan. Acht deelnemende kringloopwinkels zullen in 22 weken intensief met en van elkaar leren, en de vergaarde kennis direct toepassen op de eigen winkelvloer. Deze winkels hebben bijvoorbeeld te maken met een groeiende druk op de prestatie van de winkel of willen graag meer inzicht in hun marktpositie, weten hoe ze klantvriendelijker kunnen opereren, de conversie vergroten of de winkel een professionelere uitstraling geven. Aan al deze facetten van de bedrijfsvoering zal tijdens de projectperiode worden gewerkt.

Bewezen aanpak
Het traject is gebaseerd op een bewezen aanpak in de retail en werd in de eerste helft van 2013 getest bij drie pilotwinkels (Het GOED Deventer, de Lokatie in Amsterdam en Kringkoop Mijdrecht). Een duidelijker navigatie voor de klanten en nettere presentatie van de producten worden door de deelnemende bedrijfsleiders, medewerkers en klanten genoemd als belangrijke resultaten. Maar zeker niet minder belangrijk zijn bijvoorbeeld de grotere teamspirit van de medewerkers en de onderlinge kennisdeling tussen kringloopwinkels die door dit traject op gang is gekomen.

Achthonderd banen
De inspanningen van de kringloopwinkels staan niet op zich, maar maken deel uit van het programma ‘Opstuwen Kringloopbedrijven’ dat tot doelstelling heeft om tot en met 2015 800 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Nederlandse Kringloopsector te creëren (of te behouden). Het programma richt zich zowel op het versterken van de operatie van het winkelbedrijf, als de samenhang in de branche. Door duurzaam aan de (financiële) zelfstandigheid van kringloopbedrijven te werken, worden duurzame arbeidsplekken gecreëerd.

Partners
Het leer-/doetraject wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van een groot aantal partijen. Accenture levert consultants met expertise op het gebied van detailhandel. Daarnaast zijn Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, Intergamma, se.lab (Social Enterprise Lab Utrecht) en een aantal zelfstandige veldexperts betrokken. Half maart 2014 zal een tweede ronde van het leer-/doetraject starten, waar inmiddels ook al aanmeldingen voor zijn. Wederom staan de genoemde partners klaar om te ondersteunen bij het duurzaam verbeteren van de operatie van de kringloopwinkel.

Heb je te maken met een groeiende druk op de prestatie van de winkel? En wil je hier een positieve verandering in maken? Heb je de wens om meer inzicht te krijgen in de positie van de winkel in de markt, wil je de winkel klantvriendelijker maken, klanten meer laten kopen per bezoek, of de winkel een professionele(re) uitstraling geven? Half maart 2014 zal een tweede ronde van dit traject starten. Alvast een plaatsje bemachtigen? Opgeven kan bij Kristel Logghe (kristel@selab.nl).

Resultaten van de pilot van het traject ‘Hoe professionaliseer ik mijn winkel? Duurzaam bouwen aan de operatie van je kringloopwinkel’ zijn te vinden in dit YouTube filmpje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne van Run (daphne@selab.nl).