Programma Impact maakt toegevoegde waarde zichtbaar!

Programma Impact is bedoeld om meer organisaties met een maatschappelijke relevantie bewust te maken van het belang van een impactmeting.

Omdat wij, sinds de start van het project in 2012, geloven dat impact meten de volgende stap is ter stimulans voor sociaal ondernemers en organisaties met een maatschappelijke relevantie. En bovendien dat dit makkelijker en haalbaarder kan en dat een dergelijke meting meer waardevolle opbrengsten heeft voor een organisatie en/of project.

Informeren, leren, interacteren en het uitvoeren van een dergelijke meting is een van de uitgangspunten. Het is namelijk niet meer zo zeer een nice to have alswel langzamerhand een need to have. Niet enkel voor het meten en rapporteren, ook voor de andere voordelen die een dergelijke meting voor jouw organisatie heeft.

Het programma richt zich ook op de ontwikkeling van goede voorbeelden van de impact van sociale innovatie in de sectoren zorg, onderwijs, arbeid en cultuur. Zo laat je aan al je belanghebbenden zien waar je voor staat en zorgen we ook dat de kennis gedeeld kan worden.

Effectmeting  maakt ons werk en de toegevoegde waarde zichtbaar!

Er zijn al ontzettend veel instrumenten en methodes ontwikkeld om impact te meten. Zoveel, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.

Programma Impact is niet zomaar een nieuw samenwerkingsverband of een nieuw meetinstrument om impact te meten. Eind 2012 startten de initiatiefnemers met het onderzoek naar impact meten voor organisaties met een maatschappelijke relevantie. Lees hier meer over die achtergrond  Op eigen kracht, met een enthousiast team van onderzoekers, studenten en sociaal ondernemers in wisselende samenstelling. Het uitgangspunt was om vanuit een theoretische basis tot een vertaalslag te komen richting de praktijk.

Welke methodieken zijn geschikt voor sociaal ondernemers en organisaties met een maatschappelijke relevantie? Welke (combinatie van) methodes en instrumenten zijn het meest toepasbaar binnen de Nederlandse sector, en welke meetinstrumenten passen bij welke branche?

We hebben niets nieuws aan instrumentarium  uitgevonden, terwijl we wél iets nieuws hebben ontwikkeld!

Programma Impact heeft voor sociaal ondernemers en organisaties met een maatschappelijke relevantie een proces en een toolbox ontwikkeld waarmee je social impact kunt meten. Met daarin combinaties van bestaande meetmethodes en methodieken die het meest geschikt zijn om impact te meten en een passend proces. Getoetst voor iedere afzonderlijke branche – arbeid, zorg, onderwijs en cultuur – binnen de Nederlandse context.

Meet impact niet om het meten, maar om wat het brengt!

De (extra) opbrengsten die het proces van impact meten met zich meebrengt, o.a.:

  • Jouw organisatie en de processen  staan op scherp, het helpt je na te denken , en waar nodig dat te verbeteren.
  • Het draagt bij aan het organisatieproces en businessmodel.
  • Het levert een schat aan informatie op voor je communicatie richting alle belanghebbenden.
  • Het verbetert de zichtbaarheid van initiatieven op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau.
  • Je maakt het mogelijk financiële middelen beter te beheren en in te zetten

 

De aanpak
Project Impact ondersteunt organisaties met maatschappelijke relevantie bij het nemen van onnodige drempels om te starten met het meten van impact. Onder andere door middel van werksessies, meerdaagse trainingen en volledige meet trajecten.

Ontwikkeling van Maatschappelijke business cases
In een maatschappelijke business case komen het economische én het maatschappelijke nut samen. Het is eigenlijk een mix van de traditionele zakelijke business case methode met moderne marketingtechnieken, businessmodelling en het berekenen van publieke/sociale waarde.

Het brengt de levensvatbaarheid en maatschappelijke relevantie van innovatieve projecten, diensten en producten goed in kaart en de kennis deelbaar.

Kortom ….

Er is veel op dit gebied en toch werken we aan de verscherping van het proces, de samenwerking, de bundeling van kennis en kracht, de vertaalslag naar de praktijk en de combinatie van (bestaande) meetmethodieken. Wij geloven dat er nog behoefte is aan een dergelijke insteek en aanpak door middel van informeren, leren en interacteren.
Het team van Selab gaat ervoor!

Meer informatie? Neem contact op met Marguerite Evenaar, marguerite@selab.nl en voor meer informatie  lees meer of meld je aan voor een van de werksessies . Binnenkort meer nieuws over het “train-the-trainer”programma.

Tags:, , ,