Programma Impact is destijds begonnen om meer organisaties met een maatschappelijke relevantie bewust te maken van het belang van een impactmeting.
Die bewustwording en het belang van Impact evaluatie en impact gericht werken blijft essentieel.  Omdat wij, sinds de start van het project in 2012, geloven dat impact meten de volgende stap is ter stimulans voor sociaal ondernemers en organisaties met een maatschappelijke relevantie. En bovendien dat dit makkelijker en haalbaarder kan en dat een dergelijke meting meer waardevolle opbrengsten heeft voor een organisatie en/of project. Het is namelijk niet meer zo zeer een nice to have alswel langzamerhand een need to have.

Programma Impact  richt zich ook op de ontwikkeling van goede voorbeelden van de impact van sociale innovatie in de sectoren zorg, onderwijs, arbeid, cultuur en circulaire economie.

Wij gebruiken sociale impact evaluatie als katalysator van sociale innovaties die zorgen voor, nieuwe en betere oplossingen voor bestaande maatschappelijke uitdagingen.

Ons stappenplan vormt de basis en nuttig kader voor analyse voor, tijdens en na de ontwikkeling van een ​​oplossing voor een maatschappelijk probleem. Vanuit de wetenschap vertalen wij het meten van de beoogde effecten naar de praktijk. Haalbaar, hanteerbaar, realistisch en betaalbaar.

Het meten van sociale impact is meer dan cijfers, het verwijst naar veranderde levens, verbetering van kwaliteitsnormen, verbetering van het welzijn, empowerment, bewustwording, sociale inclusie en zelfs mensen gelukkiger maken. Het is moeilijk om die subjectieve ervaringen, attitudes en percepties met succes te meten. Wij komen er dichtbij en maken het makkelijker.

 Impact gericht werken draagt bij aan zoveel meer.
  • Het leren en verbeteren van de activiteiten door feedback van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de programma’s en activiteiten. Op deze manier kunnen verbeteringen worden ingevoerd (tussen wat werd verwacht en wat zijn de resultaten en effecten)
  • Het helpt om het sociale veranderingen beter te begrijpen en erop te richten beter te plannen en efficiëntere middelen te implementeren
  • Het geeft gegevens om aan financiers en andere belanghebbenden te rapporteren en verantwoording af te leggen
  • Door impact te meten, verzamelen we verhalen en data die kunnen worden gebruikt als marketing- en communicatietool
  • Indrukwekkende, doch realistische,  impact behoudt het vertrouwen van investeerders, trekt nieuwe aan en vergroot de financieringsmogelijkheden van projecten
  • Gegevens kunnen makkelijk en begrijpelijk worden gedeeld met alle stakeholders , hoe divers ook.
  • Opschalen, borgen en verduurzamen wordt makkelijker.
Ga voor meer dan enkel meten; ga voor Impact gericht werken!

Programma Impact is niet zomaar een nieuw samenwerkingsverband of een nieuw meetinstrument om impact te meten. Eind 2012 startten de initiatiefnemer met het onderzoek naar impact meten voor organisaties met een maatschappelijke relevantie. Lees hier meer over die achtergrond  Op eigen kracht, met een enthousiast team van onderzoekers, studenten en sociaal ondernemers in wisselende samenstelling. Het uitgangspunt was om vanuit een theoretische basis tot een vertaalslag te komen richting de praktijk.

Welke methodieken zijn geschikt voor sociaal ondernemers en organisaties met een maatschappelijke relevantie? Welke (combinatie van) methodes en instrumenten zijn het meest toepasbaar binnen de Nederlandse sector, en welke meetinstrumenten passen bij welke branche?

Impact gericht werken draagt bij aan impactvolle sociale veranderingen

De aanpak
Project Impact ondersteunt organisaties met maatschappelijke relevantie en maatschappelijke transities. Iedereen die een sociale verandering nastreeft geven wij graag een impactvol duwtje in de rug. Onze aanpak kenmerkt zich door maatschappelijke transities impactvol aan te pakken. Omgaan met alle belanghebbenden en de uitdagingen samen aan gaan.
Hoe kunnen die  noodzakelijke transities optimaal worden ondersteund?
Hiervoor is een diepgaand begrip nodig van de effecten van de verschillende opties , beleidsmatig en vanuit alle belanghebbenden, en wie door die effecten worden beïnvloed.
Welke veranderingen in welke processen hebben welke effecten, op het individu,, de leefomgeving, de maatschappij?!

Of het nu gaat om het terug dringen van armoede, eenzaamheid, tegengaan van voedselverspilling, het versterken van kwetsbare jongeren of ouderen of onze gezondheid en zorgsysteem; impact maak je samen!
Samen bouwen aan een betekenisvolle samenleving, op alle aspecten.

Ontwikkeling van Maatschappelijke business cases
In een maatschappelijke business case komen het economische én het maatschappelijke nut samen. Het is eigenlijk een mix van de traditionele zakelijke business case methode met moderne marketingtechnieken, businessmodelling en het berekenen van publieke/sociale waarde.

Het brengt de levensvatbaarheid en maatschappelijke relevantie van innovatieve projecten, diensten en producten goed in kaart en de kennis deelbaar.

Kortom ….

Er is veel op dit gebied en toch werken we aan de verscherping van het proces, de samenwerking, de bundeling van kennis en kracht, de vertaalslag naar de praktijk en de combinatie van (bestaande) meetmethodieken. Wij geloven dat er nog behoefte is aan een dergelijke insteek en aanpak door middel van informeren, leren en interacteren.
Het team van Selab gaat ervoor!

Meer informatie? Neem contact op met Marguerite Evenaar, marguerite@selab.nl en voor meer informatie  Binnenkort meer nieuws over de nieuwe masterclasses en trajecten.