Sinds 9 september is de eerste groep deelnemers weer gestart in Learning Lab Overvecht. Ook het komende halfjaar werken we aan nieuwe business modellen voor de wijk. En we presenteren samenwerkingen met Wij 3.0, ZIMIHC Stefanus en LadyFit.

De komende twee jaar werken we in het Learning Lab in cycli van zes maanden. Daarin zetten we steeds twee grote stappen. De eerste stap is actie-onderzoek: teams van deelnemers gaan aan de slag om een verandering teweeg te brengen. Partners brengen verandervraagstukken in. Bijvoorbeeld: hoe maken we ons naai-atelier financieel zelfstandig, terwijl we onze kwetsbare medewerkers voldoende blijven ondersteunen?
Het team dat zich aan deze vraag verbindt gaat experimenteren om te ontdekken waar de kansen en beperkingen liggen. Met die kennis en ervaring zet het team de tweede stap: samen met de betrokken partner een sociaal ondernemend verdienmodel bouwen én testen. Vanuit succesvolle prototypes kunnen we verder werken aan een implementatie bij de partner. Zo brengen we in zes maanden een verandering teweeg waar Overvecht de vruchten van kan plukken.
Ben je actief in Overvecht en zoek je naar een doorbraak? Of wil je ook met een team aan de slag in Overvecht? Kijk op de website van het partnership: learninglabovervecht.nl. We bieden plaats aan lokale partners, professionals, bewoners van Overvecht en studenten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.