In Nederland groeit het aantal maatschappelijke organisaties en initiatieven (MO’s) en sociale ondernemingen (SO’s) gestaag. Zij werken aan diverse thema’s, vaak gekoppeld aan SDG’s, als inclusiviteit, participatie, armoede en zorg, waarmee ze diverse (kwetsbare) doelgroepen bereiken.

Waarom impact gericht werken?
In de praktijk blijkt het voor veel SO’s/MO’s een uitdaging om aan te tonen zien welke impact hun inzet heeft, terwijl dit zo veel kan opleveren:
De organisaties krijgen inzicht in hun aanpak en kunnen hun impact vergroten waardoor ze meer kunnen bereiken voor hun doelgroep. Ze krijgen handvatten om zelf te kunnen meten en ook hun organisatie daarvoor uit te rusten, voor nu en in de toekomst.
We noemen het impact gericht werken, omdat het meer is dan enkel meten!

Waarom een leertraject?
Een impactmeting laten uitvoeren is voor veel organisaties kostbaar, ingewikkeld en het ontbreekt hen vaak aan tijd en kennis om zelf een meting uit te voeren. Toch is impact meten meer dan een momentopname en is het van belang voor dergelijke organisaties er wel mee aan de slag te gaan. Daarom heeft Selab.nl het leertraject impactgericht werken ontwikkeld.

In een half jaar tijd gaan  deelnemende organisaties door middel van werksessies aan de slag om hun impact te meten en zichtbaar te maken, op diverse niveau’s en zowel kwantitatief en uiteraard juist ook kwalitatief.
Ze leren hoe ze impact meten kunnen integreren in hun organisatie en ze krijgen handvatten om dat in de toekomst zelfstandig te kunnen. Daarnaast scherpen ze hun aanpak aan en krijgen meer inzicht in hun maatschappelijke waarde, op de samenleving en het individu.
Daarbinnen is er uiteraard ook aandacht voor de rol van de stakeholders, zoals de gemeente en financierders, en worden deze betrokken bij dit traject. Dit stimuleert de samenwerking en communicatie met de stakeholders. Onderlinge kennisdeling is onderdeel van dit traject.
Met het leertraject wordt impact meten haalbaar, toegankelijk en veel meer dan een kwantitatieve momentopname.

Resultaat van het leertraject

  • Kennis en tools om zelf impact te meten. Om hun maatschappelijke impact te blijven aantonen en inzichteljk te maken aan alle stakeholders.
  • Op maat gemaakt meetplan voor nu en de toekomst
  • Impact management tools en handvatten
  • Inzichten om hun organisatie nog productiever en effectiever te maken. Ze kunnen hierdoor hun aanpak verbeteren en verduurzamen, hun impact vergroten en makkelijker opschalen.
  • Verantwoording kunnen afleggen door hun impact aan te tonen, kwalitatief en kwantitatief, richting de gemeente en eventuele andere financiers, klanten en samenwerkende partners.

 

Als vereniging voor personen met een handicap streven we naar een volwaardig burgerschap voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. De vraag is hoe we dit het best aanpakken. We willen impact hebben, wegen op beleid en meewerken aan een inclusieve samenleving.Daarom volgen we dit traject; om ervoor te zorgen dat wat we doen, ertoe doet voor mensen met een handicap.-Sophie Beyers Nationaal verantwoordelijke VFG 

 

Sociale impactmeting reikt dus verder dan enkel rapportage. Het kan ook sturend werken voor je organisatie. Vier van onze ledenfederaties konden in 2018 al van start gaan met telkens 8 sociale ondernemingen. In het voorjaar van dit jaar starten nog eens twee federaties trajecten op. Een belangrijke troef van deze intersectorale samen werking is dat het ons in staat stelt om elkaar te inspireren. –Ilse Balis (VERSO)

 

Wij werken met een totaalprijs per trainingsgroep. Dat betekent dat bij een volle groep de kosten per deelnemer dalen.
Bij het minimum aantal deelnemende organisaties, is de maximale investering voor jou 3.000 euro voor het gehele traject. Duurder wordt het dus nooit. Groeit de groep en gaan we uit van maximale grootte dan is jouw investering 1.500 euro voor het gehele traject.
Impact maak je samen, dus delen we samen de baten en de kosten 🙂

* excl. btw.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.