Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de nieuwe ronde van het Live Online leerprogramma ‘Diversiteit Loont! Bouwen aan een Inclusieve organisatie’ met startdatum 1 juni a.s.

“Een leuke en persoonlijke kennismaking met andere professionals”

“Wat diversiteit en inclusie kan opleveren wordt me steeds duidelijker en de concrete feiten en cijfers zijn erg nuttig”

“Ik weet nu beter hoe ik collega’s betrek. Mijn waakvlam is aangewakkerd!”

Zomaar wat uitspraken van de deelnemers tijdens het Live Online leerprogramma ‘Diversiteit Loont!’.

Ben jij beleidsmaker, manager, teamleider of (intern) adviseur en wil jij dit ook? Heb je het gevoel dat je meer wil, kan of moet met diversiteit en inclusiviteit? Maar weet je niet precies hoe je dit moet aanpakken? In deze training krijg je praktische handvatten om aan de slag te gaan met deze thema’s binnen jouw bedrijf, afdeling of team.

In 4 Live Online Leren (LOL) sessies en een live online themasessie naar keuze, besteden we aandacht aan begripsvorming, beeldvorming, concrete (financiële) voordelen binnen bedrijven en hoe dit te vertalen naar concrete doelen. Je krijgt tools en handvatten voor het aangaan van de dialoog met de juiste mensen binnen en buiten jouw werkomgeving. Gebaseerd op expertise uit diverse organisatiedisciplines en praktijkcases.

Tevens bieden we enkele verdiepingssessies aan naar keuze. Bijv. hoe omgaan met arbeidsbeperkte of psychisch kwetsbare medewerkers, hoe culturele en etnische verschillen positief inzetten en hoe je een diverser klantenbestand bereikt en hier mee omgaat. Alles ingestoken op beleidsniveau en als een integraal veranderingsproces, maar bekeken vanuit een ‘managers- c.q. (team)leidersperspectief’.

Zodat je na afloop van deze cursus met vertrouwen aan de slag kunt met een plan van aanpak passende bij jouw (bedrijfs)situatie.

Aanmelden kan via https://study2go.nl/products/diversiteit-loont-bouwen-aan-een-inclusieve-organisatie of neem contact op via onderstaande formulier: