Begin dit jaar is HeldCare van start gegaan: een initiatief van Social Enterprise NL en de Achmea Foundation om sociaal ondernemerschap in de zorg aan te moedigen en te ondersteunen.

Heldcare is bedoeld voor vernieuwende initiatieven gericht op verbinding en het vergroten van zelfredzaamheid. Omdat het anders, beter en vooral ook samen kan.

Om te leren hoe deze initiatieven dit doen, is se.lab samen met Social Enterprise NL een onderzoek gestart. Doel van dit onderzoek is op basis van inzicht in de succesfactoren en overwonnen barriëres van de deelnemers aan HeldCare meer zicht te krijgen op de potentiële innovatiekracht van sociaal ondernemen in zorg en welzijn.

De 10 initiatieven die geselecteerd waren in deze eerste lichting (zie Heldcare.com), hebben een verdiepingsprogramma van 8 weken doorlopen. Hierin hebben de deelnemers hun ambities geformuleerd en oplossingen gezocht voor knelpunten op het gebied van businessmodellen, klantbereik en impact-meten. Drie ervan zijn vervolgens uitverkoren voor een maatwerktraject, waarin ze een jaar lang maatwerkbegeleiding, financiële ondersteuning en toegang tot het netwerk van HeldCare krijgen.

Twee studenten van de VU voeren een case study research uit naar succesfactoren en overwonnennbarrières van 6 initiatieven die deelnamen aan het verdiepingsprogramma van Heldcare. In het najaar zullen we over de resultaten publiceren.

Picture2