De projecten binnen dit programma beogen organisaties uit semi-overheid (public spin-outs) en de charitatieve sector, waaronder ook NGO’s worden begrepen, ondernemender en financieel onafhankelijker te maken. se.lab wil deze organisaties een stap verder helpen op deze weg. Actueel zijn bijvoorbeeld instellingen die zich met participatie en zorg bezig houden. Social Enterprises kunnen  ontstaan uit Publiek Private Samenwerkingen en vallen binnen dit thema.