Persbericht                                                                              Arnhem,  september 2018

 

Nationale Kringloopdag zaterdag 6 oktober

Het is dubbel feest op zaterdag 6 oktober bij meer dan 100 kringloopwinkels die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. Niet alleen vieren zij de 10eNationale Kringloopdag, maar tevens wordt het nieuwe paraplumerk 100%Kringloop! gelanceerd.

Voor deze jubileum editie van de Nationale Kringloopdag is iedereen uitgenodigd om dit feest mee te vieren. Gezellig in een versierde winkel waar je alles te weten komt over 100% Kringloop! En natuurlijk prachtige spullen kunt vinden.

Dit jaar valt de Nationale Kringloopdag samen met de lancering van het paraplumerk 100% Kringloop. Vanaf nu hangen de bordjes 100% kringloop op de gevel van alle aangesloten winkels. Daarmee onderscheiden deze winkels zich van andere kringloopwinkels.  Maar wat is dat nu een 100% kringloopwinkel en wat betekent dit voor de bezoeker? Deze feestdag is de uitgelezen kans om te laten zien wat 100% kringloop in huis heeft.

De leden die aangesloten zijn bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) zijn allemaal sociale ondernemingen met het Keurmerk Kringloopbedrijven®. Dit garandeert dat de kringloopwinkel professioneel georganiseerd is en verantwoordelijk omgaat met mens en milieu.

100% Mens
Een 100% Kringloop!winkel staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en biedt vaak werkplekken voor mensen voor wie het lastig is om een reguliere baan te vinden. Dat kunnen bijvoorbeeld langdurig werklozen zijn, mensen met een beperking of ex-gedetineerden. Ook voor vrijwilligers of gepensioneerden zijn er werkplekken. In 2017 bestond landelijk bijna de helft van de medewerkers uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of vrijwilligers.

 

100% Milieu
Een andere belangrijke doelstelling van een 100%Kringloop!winkel is het hergebruiken van spullen en materialen, wat een stuk beter voor het milieu is dan recyclen of nieuw produceren. Een 100% Kringloop!winkel zamelt per jaar gemiddeld 100.000 kilo textiel en 430.000 kilo huisraad in.

‘Door spullen een volgend leven te geven, zorgen kringloopwinkels voor minder afval en meer hergebruik. Hergebruik is belangrijk in het streven naar een duurzamere samenleving. Goederen die niet meer kunnen worden verkocht, laten de kringloopwinkels zij op een verantwoorde manier verwerken. Van de 139 miljoen kilo aan goederen die de 100% Kringloopwinkels per jaar ophalen, wordt 38 procent als product hergebruikt. Nog eens 41 procent wordt gescheiden aangeboden voor recycling.

Met deze activiteiten zorgen de kringloopwinkels voor een vermeden CO₂-uitstoot  van 105 miljoen kilo. Dat staat gelijk aan de CO₂-opname van een bos ter grootte van 58.000 voetbalvelden.’

Missie & Visie BKN
De Nationale Kringloop wordt georganiseerd door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. De missie van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland luidt: ‘BKN staat voor een circulaire economie, een inclusieve maatschappij en een professionele kringloopbranche’.

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland is de branchevereniging voor non-profit Kringloopbedrijven. Zij ondersteunt 65 kringloopbedrijven die zich inzetten voor een circulaire economie en een inclusieve samenleving.

Enkele feiten en cijfers over Kringloop:

  • De kringloopbranche biedt betekenisvol werk aan 13.500 mensen
  • In 2017 is 139 miljoen kg aan spullen ingezameld, 38 % daarvan werd verkocht in de winkel en nog eens 41% gerecycled
  • Daarmee is naar schatting 105 miljoen kg aan CO2 uitstoot bespaard, wat gelijk staat aan 58.000 voetbalvelden aan bos.

Nadere informatie verkrijgbaar via: l.reinders@bkned.nlof r.vdheerik@bkned.nl

Dit persbericht is uitgegeven door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland www.100procentkringloop.nl