Op 15 augustus vond de eindpresentatie plaats van de pilot ‘Versterken operatie winkelvloer’. In ruim zeven maanden hebben De Lokatie in Amsterdam-Noord, Kringkoop Mijdrecht en Het GOED Deventer onder begeleiding van een vast team van Accenture en Gamma bouwmarkten gewerkt aan verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Wat waren de effecten van de pilot en hoe ziet het vervolg eruit?

Bij de start van de pilot werd de gezamenlijke ambitie uitgesproken om door middel van de  specifieke initiatieven 10% omzetgroei in de winkels te realiseren. Op de eindpresentatie concludeerden het projectteam en de deelnemende winkelbedrijven dat sommige effecten pas op langere termijn zichtbaar worden. Daarnaast is natuurlijk altijd de vraag wat de ontwikkeling was geweest als het project niet had plaatsgevonden, op dit moment krimpt de non-food retail markt snel.

Effecten pilot
De winkelbedrijven waren zeer positief over de ontwikkeling door het project en de eerste effecten zijn zichtbaar. De Lokatie en Kringkoop ervaren dat gestructureerd sturen op feiten en gegevens betere beslissingen geeft en ook de medewerkers betrekt en motiveert. Het personeel werd zich zichtbaar bewust van zijn aandeel in de winkelomzet. In Mijdrecht werden er twee nieuwe en blijvende werkervaringsplekken gecreëerd. Het GOED zag een duidelijke bevestiging van de juistheid van de dingen die men aan het doen is en gaat daarmee verder. Alle deelnemers ervoeren de toegenomen teamspirit binnen hun organisaties en de kennisdeling tussen de deelnemers die door dit traject op gang is gekomen als zeer waardevol.

Klanten
De meest gehoorde feedback van de klanten van de deelnemende winkels was het ervaren van een ‘duidelijkere navigatie’ en een ‘nettere presentatie van de producten’, al bleek dat er nog meer te winnen valt door de klant nog beter te begrijpen en meer in te spelen op hun ‘snuffelkarakter’. Deze leerpunten worden meegenomen in volgende trajecten. Bekijk dit YouTube filmpje voor een eigen indruk van de effecten die deze pilot op de drie deelnemende kringloopwinkels heeft gehad.

Achthonderd banen
De pilot ‘Versterken operatie winkelvloer’ maakte deel uit van het programma ‘Opstuwen Kringloopbedrijven’ dat tot doelstelling heeft om tot en met 2015 800 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Nederlandse kringloopsector te creëren (of te behouden). Door duurzaam aan de (financiële) zelfstandigheid van kringloopbedrijven te werken, worden duurzame arbeidsplekken gecreëerd.

Het vervolg
Inmiddels zijn wij blij dat Accenture zich weer voor een geheel nieuw jaar aan het programma heeft verbonden. De ervaringen en inzichten van de pilot zijn omgezet naar het leer-/doetraject ‘Hoe professionaliseer ik mijn winkel’ dat 21 oktober aanstaande zal starten. Ook de pilotorganisaties blijven hierbij betrokken. Op naar een volgende (grotere) ronde van het toekomstbestendig maken van de Nederlandse kringloopsector!

Wie meer wil weten over het programma ‘Opstuwen Kringloopbedrijven’ kan contact opnemen met Daphne van Run via email: daphne@selab.nl.