Se.lab ondersteunt, met Programma Impact, organisaties met maatschappelijke relevantie bij het meten van impact. Onder andere door middel van meerdaagse trainingen en volledige meet trajecten. Zo zijn we afgelopen tijd met de Toekomst Academie van New Dutch Connections aan de slag gegaan. Op maandag 23 april j.l. vond de preview van de resultaten plaats in de Stadsschouwburg Utrecht, met aansluitend de een na laatste voorstelling van ‘The Bright Sight of Life’ . Een bijzondere avond, met veel geïnteresseerden. Zowel vanuit de organisatie als extern. Een mooi einde van een onderzoek op impact, of  zoals de zakelijk leider van NDC zelf verwoord, “een intensief traject dat vragen opwierp, veranderingen teweeg bracht en verbeteringen opleverde”.

Het gehele rapport is vanaf 18 mei aanstaande in te zien via onze website.