Na een succesvolle stageperiode van 20 jonge nieuwkomers bij de Recycle Boulevard van Omrin Estafette Leeuwarden, zetten we deze leermodule binnen de kringloopbranche voort. Ook elders in het land zullen kringloopbedrijven hun deuren openen voor statushouders om hun op een positieve manier werkervaring op te laten doen en te helpen bij werk-gerelateerde en sociale integratie.

Deze module maakt onderdeel uit van het Good Practices project ‘Met kringloop meer werk’: een samenwerkingsproject van BKN met Accenture en se.lab, ondersteund door diverse fondsen. Met als doel het creëren van betaalde en onbetaalde leerwerkplekken binnen de kringloopbranche.

Het project ‘Kringloop Werkt!’ wordt ondersteund door Instituut GAK en heeft als doel veertig nieuwkomers door te laten stromen naar een werkervaringsplek binnen of een betaalde baan buiten het kringloopbedrijf. Dit gebeurt door taalondersteuning op werkvloer. En door hulp bij verdere integratie, zoals werknemersvaardigheden en solliciteren.

Ze leren de Nederlandse taal en komen in contact met collega’s en klanten van het kringloopbedrijf. Waardoor communicatieproblemen worden gereduceerd, ze sneller inburgeren en een hogere trede op de participatieladder bereiken. Kringloopbedrijven krijgen hier op hun beurt, gemotiveerde en potentieel talentvolle collega’s voor terug.

Wil je meer weten? Lees dan het projectverslag en neem gerust contact op.

Projectverslag Regioplan Social Enterprise Lab ‘Kringloop Werkt!’ 18128 – 7