De verhoudingen tussen burgers, overheden en marktpartijen zijn fundamenteel aan het veranderen. Op tal van terreinen ontstaan nieuwe maatschappelijke initiatieven waarin (groepen) burgers en/of bedrijven het voortouw voor een taak of belang waar zij zelf en/of anderen een publieke waarde aan toekennen. Uit deze initiatieven kunnen structurele activiteiten ontstaan met producten en diensten die al dan niet betaald worden aangeboden en waar wel of geen winst mee gemaakt worden. We spreken van sociaal ondernemerschap wanneer de publieke waarde leidend is voor handelen (impact first).

In opdracht van de afdeling Doedemocratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben onderzoekers van se.lab, Het Groene Brein en DRIFT met vertegenwoordigers van andere partijen de handen ineen geslagen voor een quick scan. Wat zijn kenmerken van ‘maatschappelijke initiatieven’, waar spreken we dan over? Kunnen we iets zeggen over de omvang in Nederland? Wat kunnen deze initiatieven betekenen in de relatie tot overheden? En wat is de impact van initiatieven die zich richten op alternatieve werkwijzen en waarden voor geld als middel? Lees de antwoorden in het rapport.