Eind augustus is se.lab samen Kristel Logghe van Multivation Management & Consultancy en Maurice Specht, oprichter van onderzoeksbureau Specht in de Stad, gestart met een verkenning van sociaal ondernemerschap in het onderwijs. In een kort tijdsbestek van ruim een maand inventariseren wij in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe sociaal ondernemerschap doorsijpelt in het MBO-, HBO- en WO-onderwijs. Lees er meer over op onze wikispace. Zelf professional in het onderwijs? Vul dan onze enquête in. De resultaten worden gepresenteerd op de ‘Kracht in Nederland Parade’ op 8 oktober.