Maatschappelijke uitdagingen staan centraal op het Social Enterprise Overheidscongres op 25 september. Gemeenten en sociaal ondernemers komen samen om regionale vraagstukken aan te pakken.

Luchtvervuiling, armoede, schulden, klimaatverandering, werkloosheid. De samenleving wordt geconfronteerd met taaie uitdagingen. Overheden kunnen deze niet alleen oplossen. Sociale ondernemingen zijn hierbij een belangrijke partner. Zij richten zich op hetoplossen van maatschappelijk vraagstukken.

Om de samenwerking tussen overheden en sociale ondernemingen te verbeteren organiseren Social Enterprise NL, de gemeente Amersfoort, het G40 Stedennetwerk en Platform31 de zesde editie vanhetSocial Enterprise Overheidscongres, dit jaar met als thema:de maatschappelijke uitdaging centraal!

Wilt u inzichten opdoen over hoe sociale ondernemingen kunnen helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in uw regio? Leren van beleidsmakers uit binnen en buitenland? Inspirerende sociale ondernemingen ontmoeten en praktische inzichten opdoen? Kom dan op25 septembernaarde ProdentfabriekinAmersfoortvoor de zesde editie van het Social Enterprise Overheidscongres.

Meer informatie en aanmelden: http://gemeentecongres.social-enterprise.nl/