Social Innovation Network Netherlands is een initiatief van Chris Sigaloff van Kennisland, om de mensen die zich met dit thema bezighouden te verbinden. Ik was gister bij een eerste bijeenkomst. Chris had Filippo Addarii van Euclid uitgenodigd, die zich in Brussel met dit thema bezig houdt. De Europese Unie is zeer geïnteresseerd in social business en social innovation en vanuit hun perspectief is Nederland is “a black hole”. Chris had een diverse groep mensen verzameld.

Chris wilde eigenlijk geen discussie voeren over de definitie. Je kunt daar gemakkelijk een middag aan besteden zonder uitkomst. De Nederlandse Wikipdia geeft een nogal eng begrip en dat komt omdat het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, wat inmiddels ter ziele is, dat heeft gevuld en dat was gericht op innovatie op de werkvloer, dus hoe we met elkaar omgaan binnen de context van werk. De Engelse Wikipedia geeft een bredere definitie en dan gaat het om innovatie van de maatschappij of het maatschappelijke. Maatschappelijke verbetering is het doel van de innovatie. Op de bijeenkomst waren ook mensen die het definiëren als de vorm waarop innovatie plaatsvindt, dus een manier waarop je innoveert, en dan lijkt het nogal op cocreatie. Je kunt dus een nieuw technische product ontwikkelen op een sociale manier.

Sociale Innovatie is maar een term en er is geen autoriteit, en dus kan ieder het gebruiken zoals hij dat zelf wenst.   Dus wij ook …  En wij vragen ons dan meteen af wat de relatie is tussen social innovation en social entrepreneurship.

Nu is er wel een taalkundige autoriteit. In het woord cocreatie betekent “co” de manier waarop wordt gecreëerd. Als je het los zet, dus co creatie, betekent het dan de creatie van co ? Ik ben geen taalkundige of –purist maar ik vermoed dat een spatie iets betekent.  Nu is socialeinnovatie moeilijk aan elkaar te schrijven maar als we één woord van willen maken, dan kunnen we sociale-innovatie schrijven.

Ik vind dat het sociale van sociale innovatie moet duiden op het doel. Sociale innovatie is het verbeteren van het sociale of het maatschappelijke. In die zin staat het dus naast een begrip als technologische innovatie, het uitvinden van nieuwe technologische oplossingen.

Ik vind ook dat we social innovation moeten interpreteren als breed maatschappelijk. Als je het beperkt tot de werkvloer dan sluit je iedereen die niet kan werken buiten de definitie, zelfs maatschappelijke participatie van mensen met een beperking valt er dan buiten, en dat is dus asociaal en niet sociaal. Oplossingen vinden zodat mensen met een beperking, van hoog begaafde autisten tot mensen met een zeer laag iq, kunnen participeren en zorgen dat zij ook economische betekenis krijgen is bij uitstek een sociale innovatie. Hetzelfde geldt voor ecologische oplossingen en zorgen dat mensen minder vervuilend consumeren waardoor we gezonder blijven.

En ja, dan komt social innovation dicht bij social entrepreneurship, want social entrepreneurship houdt zich bezig met social innovation. Maar het is niet hetzelfde want in principe kan iedereen, van universiteiten tot commerciële bedrijven, zich bezig houden met social innovation. Nieuwe oplossingen om de maatschappij beter te maken. Da’s mooi !

Mark Hillen