Als onderdeel van het landelijk programma ‘Opstuwen Kringloopbedrijven’ heeft een groep studenten van de Master of Informatics van de Hogeschool Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de online vindbaarheid van kringloopwinkels.

In hun onderzoek kwamen zowel kansen als bedreigingen naar voren. Er lijkt een kloof te bestaan tussen het imago van de kringloopwinkels en dat wat kringloopwinkels willen uitstralen. De studenten zien een grote kans in het creëren van “één gezicht” van alle kringloopwinkels in Nederland. Een aanpak die in België al wordt gebruikt. Zij zien hiervoor als voorwaarde dat de winkels hier gezamenlijk verantwoordelijkheid in nemen. In hun zoektocht lijkt hier ook vanuit de branche behoefte aan te zijn. Hierop hebben de studenten een aantal ideeën op papier gezet die gericht zijn op het opzetten en implementeren van een digitaal platform. Dit zou moeten leiden tot een betere samenwerking en een groter marktaandeel.

Hierbij is de functie van de BKN als overkoepelende vereniging dus belangrijk. Zo zou een landelijke kaart op de site getoond kunnen worden waarop alle kringloopvestigingen worden weergegeven met daarbij het adres, de diensten en de openingstijden. Daarnaast is er het voorstel om via internet ook meer producten aan te gaan bieden. Bij dit voorstel kan dan gedacht worden aan een samenwerking met bijvoorbeeld Marktplaats. Deze site kan dan gebruikt worden om producten te verkopen, maar ook om online-verkopers te benaderen die hun product niet kwijtraken. Op deze manier kunnen de vele bezoekers van Marktplaats de kringloopbedrijven ontdekken en bezoeken. Een ander interessant idee dat de studenten voorstelden is het ontwikkelen van een mobiele app. In deze app kan dan worden weergeven waar in de buurt de kringloopwinkels zich bevinden (op basis van GPS). Daarnaast kunnen er vanuit de applicatie berichten worden gestuurd naar de consument. Bijvoorbeeld wanneer er nieuwe producten zijn binnengekomen in categorieën waar de consument zich van te voren voor heeft aangemeld.

Het uitgangspunt van de studenten bij dit rapport was om de digitale ontwikkelingen van dit moment en de wensen vanuit kringlooporganisaties om zich te professionaliseren te verenigen en uit te werken tot ideeën om mogelijke projecten op te pakken. Het hele rapport kun je hier lezen.