SELablogoStudenten die het keuzevak “Sociaal Ondernemerschap als uitdaging” volgen aan de USBO, onderdeel van de Universiteit Utrecht, schrijven een paper over een thema wat hen aanspreekt. SE.lab publiceert een aantal interessante papers. Deze week de paper van Nina van Rossem over succesfactoren voor sociale ondernemingen.

Ik heb in deze paper geprobeerd sociaal ondernemerschap vanuit mijn eigen studie, sociologie, te bekijken. In de sociologie wordt veelal gekeken naar maatschappelijke problemen. Ik heb geprobeerd te verklaren hoe sociaal ondernemerschap kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Hiervoor heb ik onderzocht wat cruciale factoren zijn binnen een sociale onderneming en hoe deze goed tot uiting kunnen worden gebracht. Dankzij het schrijven van deze paper is voor mij duidelijk geworden dat het lastig is een goede sociale onderneming op te zetten, maar als deze goed functioneert en staat, echt verschil kan maken in de maatschappij. Lees de paper Succesfactoren van een Sociale Onderneming

Nina van Rossem

Nina van Rossem