Studenten die het keuzevak “Sociaal Ondernemerschap als uitdaging” volgen aan de USBO, onderdeel van de Universiteit Utrecht, schrijven een paper over een thema wat hen aanspreekt. SE.lab publiceert een aantal interessante papers. Deze week de paper van Maureen de Haanover de groei en potentie van Urban Farming.

Samen met je collega’s je eigen biologische groente kweken op het dak van je werk? Of samen met buurtbewoners aan de slag in een moestuin in de wijk? Urban farming is een steeds vaker voorkomend fenomeen in Westerse steden. Het betreft het verbouwen, verwerken en distribueren van voedsel in een stadse omgeving. Het produceren van biologisch en ecologisch verantwoord voedsel, de sociale betrokkenheid en binding van mensen en het lokaal produceren van voedsel staan daarbij hoog in het vaandel. In ontwikkelingslanden wordt echter stadslandbouw voor andere doeleinden toegepast. Kan Urban Farming als een vorm van sociaal ondernemerschap kansen bieden voor steden en haar inwoners in ontwikkelde- en in ontwikkelingslanden? Lees de paper: Essay Urban Farming Maureen de Haan

Maureen de Haan