Dat onderwerpen als duurzaamheid, groene energie, ondernemerschap en innovatie regelmatig in het nieuws komen zal niemand verbazen. Zo ook vandaag. Een klein overzicht:

Na jaren van kritiek op topbestuurders van publieke en filantropische instellingen, die dikke salarissen opstrijken, beloven de goede doelen transparanter te worden. Er moet een gedragscode komen en financiële gegevens moeten voortaan op het internet gepubliceerd worden. De Algemene Energie Raad (AER) doet een conservatieve duit in het zakje en waarschuwt in een persbericht vandaag dat al die duurzame energie wel leuk is maar de Staat geld gaat kosten. Momenteel verdient de Staat nog zo’n 35 miljard aan ‘vuile’ energie. Afnemende inkomsten uit accijnzen en belastingen op fossiele brandstoffen zullen voor minder inkomsten gaan zorgen. Volgens de Raad ligt de oplossing in innovatie om verschillende vormen van alternatieve energie concurrerender te maken. Of de Staat ooit nog zoveel zal verdienen aan energie wordt in het bericht niet vermeld. De nieuwe Kamerleden, onlangs ingezworen, zullen de komende jaren aan het roer staan om Nederland innovatiever en duurzamer te maken. Volgens de Volkskrant is een evenwichtige (en daarmee rechtvaardige) volksvertegenwoordiging echter ver te zoeken: het gros van de Kamerleden is man, ambtenaar en hoog opgeleid in de alfa en gamma wetenschappen. Als klap op de vuurpijl meldt het NRC dat ‘Het Onafhankelijk Toneel’, al sinds 1972 afhankelijk van subsidie, er per 1 januari 2013 mee stopt. De reden is eenvoudig: er was geen subsidie meer en het lukte de 21 medewerkers niet om financiële  partners te vinden. Wellicht dat het vernieuwde Stedelijk Museum met zijn enorme lege zalen het toneelgezelschap een plekje kan geven?