Utrechters nemen steeds vaker het initiatief in het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vragen of het regelen van beheer in eigen omgeving. Ook zien we steeds meer krachtige samenwerkingsverbanden waarin overheden, kennisinstellingen, ondernemers en bewoners elkaar opzoeken. Deze beweging richting maatschappelijk initiatief en samenwerking maakt nieuwe verhoudingen tussen samenleving en overheid mogelijk én noodzakelijk.

Tijdens het JijMaaktUtrecht-festival op 19 en 21 november ging de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en partners over de ruimte voor maatschappelijk initiatief, de gedeelde verantwoordelijkheid hierbij en de rollen hierin voor de gemeente en haar partners. Op dinsdagmiddag 19 november vonden er stadspleinen plaats. Hier stonden actuele casussen uit de dagelijkse praktijk van een duurzame economische, ecologische en sociale stad centraal.

se.lab faciliteerde een stadsplein rondom studeren op maatschappelijke vraagstukken met mbo-studenten. Centraal tijdens dit stadsplein stond Studio moio.

Maatschappelijke vraagstukken oplossen met jong talent, dat is wat Studio moio doet. Waar vraagstukken vaak steeds ingewikkelder worden, gaan mbo-jongeren al snel terug naar de kern van het probleem. Op het stadsplein ‘Studeren op maatschappelijke vraagstukken met mbo-studenten’ daagde se.lab de aanwezigen uit om hun maatschappelijke vraagstukken zodanig te framen dat het Utrechtse moio-team hiermee aan de slag kan. De centrale vraag was: ‘Hoe kun je ook in Utrecht de kracht van mbo-studenten gebruiken om met minder geld veel meer effect te sorteren, zowel bij de jongeren als in het sociaal-maatschappelijk domein?’

Lees hier het verslag van deze middag!