In het kader van het se.lab thema Versterken van de Kennisinfrastructuur is het ‘versnellingsteam’ (Jeroen Boon, Peter Linde, Kristel Logghe en Maurice Specht) het afgelopen jaar bezig geweest om te kijken hoe we onderwijsinstellingen en sociaal ondernemers dichter bij elkaar kunnen brengen rond 3 thema’s: krimp, jeugdwerkloosheid en stadslandsbouw. Het verslag van hun bevindingen is onlangs gepubliceerd op Socentexpert.

Tijdens een 5-tal bijeenkomsten heeft het versnellingsteam verschillende werkvormen uitgeprobeerd om hier inzicht in te krijgen. Dit heeft geleid tot gedeelde beelden ten aanzien van gevraagde nieuwe competenties van zowel studenten als docenten, de rol die verschillende partijen (onderwijsinstellingen, sociaal ondernemers, gemeenten en andere partijen) hierin kunnen spelen en op welke manier je versnelling op lokaal en landelijk niveau kunt bereiken. Bovendien werd zichtbaar dat het thema sociaal ondernemerschap in hoog tempo is opgepakt door individuele docenten in diverse schooltypen. We zien deze docenten hiermee inspelen op een  toenemende vraag onder hun studenten.

Het verslag
Het Verslag Versnellingsagenda ‘onderwijs en kennis voor en over sociaal ondernemerschap’ geeft de belangrijkste conclusies weer van de 16 maanden durende zoektocht van het Versnellingsteam hoe onderwijsinstellingen en sociaal ondernemers dichter bij elkaar gebracht kunnen worden. Ook vormt het de basis voor de eindconferentie ‘Versnellingsagenda Onderwijs en Sociaal Ondernemerschap’ op 15 januari aanstaande.

De conferentie
Tijdens deze conferentie willen we het idee van de onderwijsinstelling als bron en (co-) producent van maatschappelijke waarde onderzoeken. Om vervolgens te bespreken wat de implicaties zijn van de keuze om de school te zien als maatschappelijke onderneming.

Auteurs:

  • Maurice Specht
  • Jeroen Boon
  • Kristel Logghe
  • Peter Linde

In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Publicatiedatum: 1 December 2014