Afgelopen vrijdag ontvingen ruim twintig jonge vluchtelingen in Leeuwarden een certificaat als afsluiting van de Leermodule Kringloop. Vanaf eind april hebben zij les gekregen over onder andere waardebepaling en omgang met klanten, waarna zij twee dagen per week stage mochten lopen bij de Recycle Boulevard van Omrin Estafette in Leeuwarden. En niet zonder succes: tijdens de zomermaanden zullen vijf deelnemers hun stage vervolgen.

De deelnemers wonen allen in Burgum, Drachten of Leeuwarden en zijn verbonden aan de ToekomstAcademie; een initiatief van stichting New Dutch Connections die jonge vluchtelingen leermodules in uiteenlopende sectoren aanbiedt. De jongeren doen op deze manier onmisbare professionele kennis, vaardigheden, ervaringen en connecties op binnen de sector waarin ze zich willen ontwikkelen. Dankzij de donatie van een personenbusje door Vermilion Energy konden de deelnemers vervoerd worden van en naar de locatie.

Via kringloop naar een (betaalde) werk- of leerplek

De module is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ToekomstAcademie, Omrin Estafette, Social Enterprise Lab (se.lab) en de Brancheorganisatie Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Deze module maakt onderdeel uit van het Good Practices project ‘Met kringloop meer werk’: een samenwerkingsproject van BKN met Accenture en se.lab, ondersteund door het Oranje Fonds en stichting DOEN.

Stéphanie de Groot (manager Omrin Estafette):

 ‘Los van het feit dat het gewoon verschrikkelijk leuk is om te zien hoe waanzinnig gemotiveerd deze asielzoekers zijn, terwijl ze soms zelfs al uitgeprocedeerd zijn, doen wij vooral mee omdat het één van onze doelen is om een inclusieve samenleving na te streven. En daar horen asielzoekers ook bij.’

Het doel van deze samenwerking is volgens Leonie Reinders van BKN het creëren van betaalde en onbetaalde werk- en leerplekken. Daarnaast willen alle betrokkenen deze module breder kunnen aanbieden in samenwerking met andere kringloopbedrijven in het land, zodat ook zij hun deuren zullen openzetten voor vluchtelingen.