Robin de Jager en Guido van Seeters zijn twee studenten Algemene Sociale Wetenschap.  In het kader van hun stage bij se.lab maken zij een atlas met daarin de problemen zoals sociaal ondernemers die ervaren en mogelijke oplossingsrichtingen die vanuit politiek en onderzoek/onderwijs kunnen worden bewerkstelligd. In het kader van hun stage focussen zij op juridische aspecten en rechtsvorm. Het is de bedoeling dat andere stagiares doorgaan met hun werk en de atlas gaan completeren door aandacht te geven aan andere, voor sociaal ondernemers relevante thema’s.  Hun atlas 1.0 zal medio juni 2013 via selab wereldkundig gemaakt worden. In de tussentijd schrijven ze beurtelings een essay/column over een thema wat hen als aanstormend wetenschappers bezig houdt in relatie tot se.

De eerste keer is het de beurt aan Robin.  Klik Weber en sociaal ondernemerschap om  zijn essay te lezen. Robin ziet uit naar reacties