Ook zetten we ons actief in voor de opzet van Circulaire werkplaatsen in het kader van Circulaire Ambachtscentra. Door het Ministerie van I en W/Rijkswaterstaat wordt de oprichting van Circulaire Ambachtscentra (CA) gestimuleerd bij gemeenten. Hierin worden de kringloopbedrijven als één van de belangrijke componenten genoemd en in het merendeel van de reeds opgerichte CA’s hebben de BKN-leden ook een stevige positie verworven.

De opgedane kennis en ervaring met de good practices zorgt ervoor dat kringloopbedrijven hun rol binnen de gemeentelijke ambachtscentra versterken. Hierin ondersteunen we door coördinatie, onderzoek en organisatie om te komen tot activiteiten en samenwerkingsverbanden die het reduceren van afvalstromen optimaal bevorderen. Deze CA’s bieden veel kans om duurzaamheid in onze samenleving te verbeteren en een cultuuromslag met betrekking tot afval en grondstoffen te verankeren.

Voor meer informatie zie: Programma Opstuwen Kringloopbedrijven