Opstuwen Kringloopbedrijven

Opstuwen Kringloopbedrijven betreft een samenwerking van se.lab met Accenture en de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Daarnaast bieden diverse andere partners, zoals retail- en communicatie experts en fondsen, een bijdrage aan de activiteiten binnen dit programma.

Het programma bevordert sociaal ondernemerschap bij de leden van de BKN. Als sociale ondernemingen creëren kringlooporganisaties sociale banen en dragen bij aan de circulaire economie. Ze recyclen en up-cyclen herbruikbaar materiaal en verwerken afval. En hiermee creëren ze werk en bieden begeleiding voor diverse doelgroepen.

Het programma loopt sinds 2013, vanaf het jaar waarin Accenture Nederland, binnen hun internationale ‘Corperate Citizenship’ programma, een strategierapport publiceerde over de toekomst van de kringloopbranche (“Strategierapport 2020”). Sindsdien bieden we gezamenlijk diverse activiteiten aan, waarin het stimuleren van ondernemerschap en kennisdeling centraal staan.

De activiteiten

Een van de adviezen uit het strategierapport luidde dat kringloopwinkels zich beter dienen te onderscheiden op de markt, met de sociale en milieudoelstellingen als belangrijkste pijlers. Naast deze maatschappelijke insteek, zijn kringloopwinkels zelfstandige bedrijven met geringe overheidssubsidie. Een aantrekkelijke kringloopwinkel, die aansluit bij de behoefte van de klant, is essentieel. En hoe meer omzet er wordt gedraaid, hoe meer werkplekken dit oplevert voor diverse doelgroepen.

Tussen 2014 en 2017 hebben ca. 80% van de BKN-leden de cursus ‘Retail Management’ gevolgd. Dit traject is gebaseerd op een bewezen aanpak in de Retail. Tijdens het volgen van de cursus verkrijgen de deelnemende winkels inzicht in hoe hun winkel het doet ten opzichte van de markt en wat de klanten belangrijk vinden. Op basis hiervan definiëren en implementeren de deelnemers -samen met een ervaren retail expert- verbeterinitiatieven. Bijv. op het gebied van product, prijs, presentatie en promotie, die haalbaar zijn en een significante impact/directe omzetstijging opleveren. De effecten hiervan worden vervolgens weer gemeten.

Daarnaast hebben we E-learning modules ontwikkeld op het gebied van product- en waardeherkenning, dragen we bij aan de branding van het ‘100% Kringloop’ koepelmerk en organiseren we ‘themadagen’ waarin BKN-leden workshops kunnen volgen en kennis kunnen uitwisselen.

Sinds 2017 is het programma uitgebreid met het ‘Good Practices project: Met Kringloop meer Werk!’. Uit de retail management cursus ontstonden interessante verbeterinitiatieven en na een brede inventarisatie binnen de branche, bleek er behoefte te zijn aan meer kennisdeling op dit gebied. Zo zijn er een reeks aan ‘Good Practices’ onderzocht, waar we tussen 2017 en 2019 – met ondersteuning van het Oranje Fonds en Stichting Doen – diverse activiteiten voor aanbieden.

Good Practices zijn succesvol bewezen (winkel)formules, met als hoofddoel het creëren van leer- en werkplekken voor diverse doelgroepen. Ook kunnen deze formules tot meer omzet leiden door het aantrekken van nieuwe klantgroepen. Denk hierbij aan een horecalocatie, fietsenwerkplaats, textielatelier en een webshop. Maar ook een efficiënt vrijwilligersbeleid en het bieden van stageplekken aan nieuwkomers zijn succesvolle initiatieven gebleken. De initiatieven zijn doorgaans aanvullend op het reeds bekende aanbod van tweehandsspullen en maken steeds meer onderdeel uit van de strategische visie binnen de kringloopbranche. Ze sluiten aan op ons streven naar een inclusieve en circulaire samenleving.

Kennisuitwisseling centraal

Sociaal ondernemerschap en kennisdeling stimuleren we door het aanbieden van workshops en trainingen over de diverse Good Practices en het vastleggen van de bevindingen in zgn. ‘toolkits’ die toegankelijk zijn voor alle leden van de branche. Ook ondersteunen we het meten van de maatschappelijke impact. Daarnaast helpen we de BKN-leden bij de opstart van een Good Practice door middel van advies, koppeling aan buddy’s/experts en hulp bij een fondsaanvraag voor de opstartkosten.

Se.lab stuurt en ondersteunt dit proces in samenspraak met alle partners en op basis van de behoeften van de kringlooporganisaties. We zetten de aanwezige kennis binnen onze eigen coöperatie samen met die van onze partners in. Om zo met de kringloopbranche toenemende sociale impact te creëren voor de samenleving.

 

 

Meer informatie?

Neem contact op met Kristel Logghe, landelijk projectleider: kristel@selab.nl of 06 23753471.