Het programma ‘Opstuwen Kringloopbedrijven’ betreft een samenwerking van se.lab en de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Daarnaast bieden diverse andere partners, zoals retail- en communicatie experts en fondsen, een bijdrage aan de activiteiten binnen dit programma. Met als doel het bevorderen van sociaal ondernemerschap bij 100% Kringloop winkels (leden van de BKN).

De kringloopbranche is bij uitstek de plek om mensen die elders moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt kunnen vinden aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld mensen die moeten re-integreren nadat ze langdurig werkloos of ziek zijn (geweest) of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Hoe meer omzet er wordt gedraaid, hoe meer (sociale) werkplekken dit oplevert. Een directe bijdrage aan de inclusieve samenleving.

Daarnaast dragen kringloopbedrijven bij aan de circulaire economie door inzamelen, verkoop, re- en upcycling van 2e hands producten en materialen. In 2019 werd 150 miljoen kg spullen ingezameld in de 100% Kringloopwinkels, waarvan ca. 78% nuttig is verwerkt via de verkoop en re- en upcycling. Wat voor ca. 130 miljoen kg aan CO2 besparing zorgde.

Het programma loopt sinds 2013, vanaf het jaar waarin Accenture Nederland, binnen hun internationale ‘Corporate Citizenship’ programma, een strategierapport publiceerde over de toekomst van de kringloopbranche (“Strategierapport 2020”). Sindsdien bieden we gezamenlijk diverse activiteiten aan, waarin het stimuleren van ondernemerschap en kennisdeling centraal staan. We doen dit door een combinatie van een top down en bottom up strategie middels diverse activiteiten en (deel)projecten.

Stimuleren van sociaal ondernemerschap

Tussen 2014 en 2017 hebben ca. 80% van de BKN-leden de cursus ‘Retail Management’ gevolgd, georganiseerd door se.lab. Dit traject is gebaseerd op een bewezen aanpak in de retail. Tijdens het volgen van de cursus verkrijgen de deelnemende winkels inzicht in hoe hun winkel het doet ten opzichte van de markt en wat de klanten belangrijk vinden. Op basis hiervan definiëren en implementeren de deelnemers samen met een ervaren retail expert verbeterinitiatieven. Bijv. op het gebied van product, prijs, presentatie en promotie, die haalbaar zijn en een significante impact/directe omzetstijging opleveren. De effecten hiervan worden vervolgens weer gemeten. Dit helpt de veelal mensgedreven sector om zakelijker te kijken naar het runnen van hun winkel.

Daarnaast hebben we E-learning modules ontwikkeld op het gebied van product- en waardeherkenning. Eenvoudig voor iedere medewerker binnen het kringloopbedrijf te volgen. Het doorlopen van de E-learning modules draagt bij aan het verschaffen van meer inzicht bij het prijzen van de tweedehands goederen die binnenkomen. Dit zorgt voor meer omzet in de winkels.

Daarnaast dragen we bij aan de branding van het ‘100% Kringloop’ koepelmerk en organiseren we ‘themadagen’ en online kennis- en uitwisselingssessies waarin BKN-leden workshops kunnen volgen en kennis kunnen uitwisselen.

Deelprojecten

Lees hier meer over de diverse (deel)projecten:

Kennisuitwisseling centraal

Sociaal ondernemerschap en kennisdeling stimuleren we door het aanbieden van workshops, uitwisselingssessies en (online) trainingen over de diverse Good Practices. En het vastleggen van de bevindingen in zgn. ‘toolkits’ die toegankelijk zijn voor alle leden van de branche. Ook ondersteunen we het meten van de maatschappelijke impact. Daarnaast helpen we de BKN-leden bij de opstart van een Good Practice door middel van advies, koppeling aan buddy’s/experts en hulp bij een fondsaanvraag voor de opstartkosten.

Se.lab stuurt en ondersteunt de genoemde (deel)projecten in samenspraak met alle partners en op basis van de behoeften van de kringlooporganisaties. We zetten de aanwezige kennis binnen onze eigen coöperatie samen met die van onze partners in. Om zo met de kringloopbranche toenemende sociale impact te creëren voor de samenleving.

Meer informatie?

Neem contact op met Kristel Logghe, landelijk projectleider: kristel@selab.nl of 06 23753471.