In 2020 is ons project ‘Kringloop werkt!’ geselecteerd door Instituut Gak voor co-financiering binnen hun programma ‘Een nieuw bestaan: een nieuwe baan’. Als gezamenlijk initiatief van se.lab met BKN en drie BKN-leden worden er integrale werkervaringstrajecten voor statushouders met taalondersteuning en begeleiding op de werkvloer ontwikkeld. In de trajecten (met drie verschillende varianten in 3 kringloopbedrijven) worden ca 40 statushouders toegeleid naar een opleiding, baan of werkervaringsplek met hogere trede op de Participatieladder.

Voor meer informatie zie: Programma Opstuwen Kringloopbedrijven