Impact meten van de Kringloopbranche, een vruchtbare samenwerking

Een mooi voorbeeld van samenwerking binnen de coöperatie se.lab: binnen het Good Practice project “Met Kringloop meer werk!”hebben we kringloopbedrijven een training Social Impact meting aangeboden. Na een succesvolle eerste ronde met 5 deelnemers die o.a. bezig zijn met opzet of doorontwikkeling van een horecagelegenheid of een zgn. “upcycle” werkplaats van bijvoorbeeld fietsen of textiel, is nu ook de tweede ronde van start. Hierin zijn we met acht kringloopbedrijven in drie dagdelen aan de slag gegaan om de theoretische grondslag van social impact meten praktische toepasbaar te maken. Natuurlijk ontbreekt een heerlijke lunch van de good practice op het gebied van horeca “Restaurant Deksels” van Kringloop Zwolle niet.

Na afloop van de training hebben deelnemers meer zicht op hun waarde, ontdekken ze nieuwe samenwerkingsverbanden en scherpen hun financieringsmogelijkheden aan. De deelnemende kringloopbedrijven zijn zo in staat om gericht te communiceren wat de effecten zijn van de good pratice(s) die zij aanbieden in de kringloopwinkels. Deze succesvol bewezen (winkel)formules zijn doorgaans aanvullend op het reeds bekende aanbod van tweehandsspullen en maken steeds meer onderdeel uit van de strategische visie binnen de kringloopbranche.

Gericht en effectief kunnen communiceren vergt mede daardoor een aantal voorbereidende processtappen: wat is je impact doel, wie zijn je stakeholders en doe je – voor én met hen – de juiste dingen om jouw doel te bereiken? En: doe je deze dingen ook juist? Tijdens het geven van deze training merken wij dat deze vragen leven en er veel mooie uitwisseling plaatsvindt tussen de leden van de kringloop branchevereniging BKN. En dit is wat we als se.lab graag faciliteren.

Het impactdoel blijkt veelal overeen te komen met de missie/visie van de kringloopbedrijven, namelijk het bieden van kansen voor werken en/of leren voor diverse groepen mensen binnen de samenleving. Zoals mensen met een (arbeids)beperking, jongeren en nieuwkomers. Dit belooft nog meer mooie samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst.