Sinds 2017 is het programma uitgebreid met het ‘Good Practices project: Met Kringloop meer Werk!’. Uit de retail managementcursus ontstonden interessante verbeterinitiatieven en na een brede inventarisatie binnen de branche, bleek er behoefte te zijn aan meer kennisdeling op dit gebied. Zo zijn er een reeks aan ‘Good Practices’ onderzocht, waar we diverse activiteiten voor aanbieden.

Good Practices zijn succesvol bewezen (winkel)formules, met als hoofddoel het creëren van sociale leer- en werkplekken. Ook kunnen deze formules tot meer omzet leiden door het aantrekken van nieuwe klantgroepen. Denk hierbij aan een horecalocatiefietsenwerkplaatstextielatelier en online verkoop. Maar ook een passend vrijwilligersbeleid en het bieden van stageplekken aan nieuwkomers zijn succesvolle initiatieven gebleken.

De initiatieven zijn doorgaans aanvullend op het reeds bekende aanbod van tweehandsspullen en maken steeds meer onderdeel uit van de strategische visie binnen de kringloopbranche. Ze sluiten aan op ons streven naar een inclusieve en circulaire samenleving. Tijdens de eerste projectperiode (2017 t/m 2019) hebben we ca. 200 werk(ervaring)plekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

En mede door de opkomst van upcycling/circulaire werkplaatsen en ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals decentralisatie Inburgeringsstelsel per 2021 naar gemeenten, identificeerden we veel ruimte voor groei. Derhalve hebben we het Good Practice project verlengd tot 2022 en zijn we nieuwe deelprojecten gestart.

Voor meer informatie zie: Programma Opstuwen Kringloopbedrijven