Het programma ‘Diversiteit loont: Bouwen aan een inclusieve organisatie’ zet bedrijven in beweging. Het loont om juist die ene stap te zetten die nodig is om van jouw bedrijf, afdeling of team een afspiegeling te maken van de diverse samenleving waar we in leven en werken. Met alle voordelen van dien. Zoals beter presteren, werkgelegenheid, meer innovatie en aansluiting bij de behoefte van de klant.

Diversiteit en Inclusie op de werkvloer is een actueel thema waarvan de meerwaarde al lang bewezen is. Toch heeft slechts 20% van de Nederlandse organisaties een beleid hiervoor. Er is dus nog veel te winnen. Enkel beleidsvorming is meestal niet voldoende. Het vraagt om een integraal veranderingsproces waarbij o.a. beleid, operatie, draagvlak en bedrijfscultuur een rol spelen.

In ons programma staat het vertalen van belangen, visies en doelen naar de dagelijkse praktijk centraal. Hiervoor is begrips- en beeldvorming van het thema belangrijk, om vervolgens helder te krijgen wat wel en niet zal werken binnen jouw werkomgeving. En zoveel mogelijk draagvlak te creëren om hier echt mee aan de slag te gaan. De invloed van cultuur is vaak een onderschatte factor.

Om beleidsmakers en managers hierin te ondersteunen, biedt se.lab een laagdrempelig, praktisch en compleet leerprogramma aan in samenwerking met Study2Go. Bestaande uit een 5weekse Live Online training en een doorlopend kennisnetwerk.

De Live Online Training (5 weken)

Voor managers die iets willen of misschien moeten met diversiteit en inclusie op de werkvloer, bieden wij een live online training aan. Geschikt voor managers binnen diverse type bedrijven en sectoren, van MKB tot grotere corperates en van privaat tot publiek. We kiezen bewust voor een brede en laagdrempelige insteek. Elke beweging op de (arbeids)markt is essentieel om de waarde van een diverse samenleving te benutten en zo benutten we de diversiteit aan kennis en ervaringen optimaal.

In 5 weken vinden er 3 Live Online Leren (LOL) themasessies en 1 verdiepende keuzesessie plaats. Elk van 2 uur op vaststaande data en tijdstippen. Deze volg je samen met een groep van maximaal 8 andere professionals en een vaste trainer.

Verdiep je in wat diversiteit en inclusie betekent, welke ideeën en beelden er bij jezelf en jouw collega’s leven rondom deze thema’s en ontdek wat het concreet kan opleveren voor jouw bedrijf, afdeling of team. Leer van inspirerende voorbeelden en best practices zodat je na deze sessie vol vertrouwen de volgende stap kunt zetten. Van idee naar actie. Hoe groot of klein…

Vanaf dag één word je in de doe-stand gezet door het uitvoeren van een organisatiescan en het stap voor stap invullen van een actieplan. Meer informatie over de recente startdata en inschrijven, vind je hier.

De Kenniscirkel (community met jaarprogramma)

De live online training is optioneel onderdeel van een compleet jaarprogramma waarin we een actief live online kennisnetwerk vormen. Het netwerk bestaat uit professionals uit diverse type bedrijven en organisaties, die in ieder geval één ding gemeen hebben: geloof in de waarde van diversiteit en inclusie op de werkvloer en dit in de praktijk willen brengen door relevante kennis op te doen en van elkaar te leren.

Word geïnspireerd, kom én blijf in beweging richting een betere afspiegeling zijn van jouw bedrijf, afdeling of team van de diverse samenleving. Vanuit het besef dat het een integrale veranderopgave is en dat op inclusie (meer) diversiteit volgt. Met alle voordelen van dien.

Meer informatie volgt.

Meer informatie?

Houd de website in de gaten of neem contact op met Tamara de Graaf: tamara@selab.nl