Als onderdeel van een serie gastblogs voor so/creatie, schreef ons Team Programma Impact een blog over het belang van impact meten.

Marguerite Evenaar

Wist je dat…?

  • slechts 50% van de sociale ondernemingen doet aan een vorm van impact meting, terwijl het belang hiervan enorm is (Mckinsey 2016);
  • het in kaart brengen en meten van impact voor sociale ondernemingen van groot belang is. De onderneming heeft als een doel een maatschappelijk probleem op te lossen en moet dus strategisch kunnen sturen op maximalisatie van impact (Social Enterprise Monitor 2016);
  • impact meten een cruciaal onderdeel is van de verdere ontwikkeling van de social enterprise sector (SER advies en verkenning 2015).

Daarom startte Marguerite Evenaar van Evenaar en Partners eind 2012 met het onderzoek naar impact meten voor organisaties met een maatschappelijke relevantie. Het team bestond uit een wisselende samenstelling van onderzoekers en sociaal ondernemers; het uitgangspunt was om vanuit een theoretische basis tot een vertaalslag te komen richting de praktijk. Sinds de start van het programma is er altijd een sterke focus geweest op de bewustwording van het belang van impact meten en de neveneffecten dat dit proces oplevert voor organisaties. Tevens is het wegnemen van – vaak onnodige – drempels tot het meten van impact altijd ons doel geweest.

Over Marguerite Evenaar

Social Enterprise LabTeam Impact wordt gevormd door de sociaal ondernemers Tamara de Graaf, Leydi Johana van den Braken, Jennie de Vreede en Marguerite Evenaar. Marguerite Evenaar van Evenaar&Partners is als lid van de coöperatie Se.lab trekker van het Project Impact programma.

Team Impact maakt onderdeel uit van Se.lab. Se.lab is een coöperatie voor het ontwikkelen, valideren en verspreiden van kennis uit en over de social enterprise sector. Startpunt voor de coöperatie vormt het idee dat deze sector, waarin ondernemers hun vermogen om dingen voor elkaar te krijgen inzetten voor het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken, haar eigen aandacht verdient.

Impact meten als noodzaak

De afgelopen jaren is het steeds belangrijker dat ondernemingen met een maatschappelijke relevantie aantonen wat de impact van hun organisatie of van (een van) hun projecten gaat worden of is geweest. Het meten van impact was lange tijd een ondergeschoven kindje en nog steeds is het een jonge wetenschap die wel steeds professioneler wordt. Sociaal ondernemers en ook andere organisaties met een maatschappelijke relevantie zijn zich bewust geworden dat impact meten niet langer een luxe is, maar noodzaak!

“Sociaal ondernemers zijn zich ervan bewust dat impact meten niet langer een luxe is, maar noodzaak!”

Waarom is dit nou zo belangrijk? Uit onze ervaringen lichten we een tipje van de sluier op:

  • Na te denken over jouw organisatie en gekozen aanpak, en waar nodig, deze te verbeteren, bij te sturen of beter te evalueren.
  • Het verschil aan te tonen dat jouw organisatie maakt in het leven van mensen, gemeenschappen en het milieu.
  • De zichtbaarheid van initiatieven op lokaal, provinciaal en nationaal niveau te verbeteren.
  • Adequater te communiceren richting stakeholders, variërend van degenen die geholpen zijn door jouw onderneming tot klanten tot financiers en andere stakeholders.
  • Andere financieringsbronnen aan te boren, gelden beter te beheren en in te zetten. Steeds vaker geldt een goede meting en rapportage als criterium voor financiering.
  • Een beter begrip op te bouwen bij het publiek en de verantwoording die je neemt te illustreren en onderbouwen: genereer draagvlak en ondersteuning.
  • Jouw organisatie laten groeien en jouw aanpak op te schalen en daarmee de impact te vergroten.

Kortom, wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het effectief meten van sociale impact de volgende stap is voor organisaties met een maatschappelijke relevantie in het vergroten van deze impact. Dit belang en de voorwaarden die daarvoor nodig zijn om deze knelpunten op te lossen is voor Team Impact de reden geweest om een train-de-trainer aanpak te ontwikkelen. Met de groei van de sociaal ondernemerschapssector, in effect als ook in omzet en belang voor de Nederlandse samenleving, is het noodzaak geworden die effecten aan te tonen en ook te onderbouwen.

Generiek en eenvoudig toepasbaar

Wij willen graag dat elke organisatie met een maatschappelijke relevantie zijn impact kan meten en zich niet laat weerhouden door de kosten, complexiteit of een tekort aan tijd en mankracht. Deze wetenschap mag generieker en eenvoudiger toepasbaar zijn. Schaalbaar, laagdrempelig en financieel haalbaar, terwijl de kwaliteit van de Impactmeting hoog en gewaarborgd blijft.

“Elke organisatie met een maatschappelijke relevantie zou zijn impact moeten kunnen meten, zonder praktische obstakels.”

Een haalbare aanpak, in acht stappen met bijbehorende bouwstenen de effecten op de samenleving meten en daarbij ook nog jouw organisatie model aanscherpen.Wat houdt je nog tegen?