Impact Gericht werken

Programma Impact is destijds begonnen om meer organisaties met een maatschappelijke relevantie bewust te maken van het belang van een impactmeting. Die bewustwording en het belang van Impact evaluatie en impact gericht werken blijft essentieel.  Omdat wij, sinds...