Impact gericht werken- zoveel meer dan een programma!

Sinds de start van het impact onderzoek en de ontwikkeling van impact evaluatie ruim 15 jaar geleden door Evenaar & Partners is er veel gebeurd. Niet enkel bij en door ons op het gebied van impact gericht werken, ook in de wereld om ons heen. Gedurende die jaren hebben we vanuit Programma Impact een duwtje… lees verder

Circulaire Ambachtscentra

Ook zetten we ons actief in voor de opzet van Circulaire werkplaatsen in het kader van Circulaire Ambachtscentra. Door het Ministerie van I en W/Rijkswaterstaat wordt de oprichting van Circulaire Ambachtscentra (CA) gestimuleerd bij gemeenten. Hierin worden de kringloopbedrijven als één van de belangrijke componenten genoemd en in het merendeel van de reeds opgerichte CA’s… lees verder

Werkervarings- en taaltrajecten nieuwkomers: Kringloop Werkt!

In 2020 is ons project ‘Kringloop werkt!’ geselecteerd door Instituut Gak voor co-financiering binnen hun programma ‘Een nieuw bestaan: een nieuwe baan’. Als gezamenlijk initiatief van se.lab met BKN en drie BKN-leden worden er integrale werkervaringstrajecten voor statushouders met taalondersteuning en begeleiding op de werkvloer ontwikkeld. In de trajecten (met drie verschillende varianten in 3… lees verder

Good Practices Kringloopbedrijven: Meer Werk met Kringloop!

Sinds 2017 is het programma uitgebreid met het ‘Good Practices project: Met Kringloop meer Werk!’. Uit de retail managementcursus ontstonden interessante verbeterinitiatieven en na een brede inventarisatie binnen de branche, bleek er behoefte te zijn aan meer kennisdeling op dit gebied. Zo zijn er een reeks aan ‘Good Practices’ onderzocht, waar we diverse activiteiten voor… lees verder

Diversiteit Loont!

Het programma ‘Diversiteit loont: Bouwen aan een inclusieve organisatie’ zet bedrijven in beweging. Het loont om juist die ene stap te zetten die nodig is om van jouw bedrijf, afdeling of team een afspiegeling te maken van de diverse samenleving waar we in leven en werken. Met alle voordelen van dien. Zoals beter presteren, werkgelegenheid,… lees verder

Learning Lab Overvecht

In het Learning Lab Overvecht werken wijkbewoners, studenten en professionals samen aan sociale ondernemen met impact in de wijk. In deze unieke leeromgeving kunnen wijkpartners hun sociaal ondernemerschap versterken en nieuwe dienstverlening of producten ontwikkelen. Prototypes worden in de praktijk getest om te kunnen doorgroeien. We bieden een ontwikkelprogramma aan waarin bewoners, studenten en professionals… lees verder

Opstuwen Kringloopbedrijven

Het programma ‘Opstuwen Kringloopbedrijven’ betreft een samenwerking van se.lab en de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Daarnaast bieden diverse andere partners, zoals retail- en communicatie experts en fondsen, een bijdrage aan de activiteiten binnen dit programma. Met als doel het bevorderen van sociaal ondernemerschap bij 100% Kringloop winkels (leden van de BKN). De kringloopbranche is bij… lees verder

Impact Gericht werken

Vanuit de achtergrond en behoefte van ondernemingen met een maatschappelijke relevantie om de effecten van hun werk te laten zien ontstond Project Impact. Een samenwerkingsverband van onderzoekers, sociaal ondernemers en studenten die zich buigen over het nut en de noodzaak van het meten van Impact.
Het laten zien wat het effect is van wat je doet op de maatschappij op zowel economisch, milieu en sociaal gebied. lees verder