Learning Lab Overvecht

In het Learning Lab Overvecht werken wijkbewoners, studenten en professionals samen aan sociale ondernemingen met impact in de wijk. Het Learning Lab is daarmee een unieke leeromgeving met reële opbrengsten. Prototypes worden in de praktijk ontwikkeld en getest om als wijkonderneming te kunnen doorgroeien. We bieden een cursus aan waarin bewoners, studenten en professionals zelf ervaren… lees verder

Sociaal ondernemerschap in de zorg

Wat hedendaagse veranderingen in de zorg gemeen hebben, is dat ze ons uitdagen om meer goede zorg te bieden met minder middelen. Dit vraagt om creatief ondernemerschap, om betaalbare en inclusieve verdienmodellen voor lokaal zorgaanbod waar iedereen aan kan deelnemen. De zorg is voor sociaal ondernemers nog een redelijk onontgonnen gebied, maar biedt juist hen… lees verder

Opstuwen Kringloopbedrijven

In het Programma ‘Opstuwen Kringloopbedrijven’ werkt se.lab samen met retail experts van Accenture, ervaren buddy’s, brancheorganisatie BKN en communicatiebureau Giesbers om de kringloopwinkels als sociale ondernemingen te professionaliseren. Als sociale onderneming dragen kringloopwinkels bij aan meerdere doelstellingen op sociaal en ecologisch gebied: ze begeleiden en creëren banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,… lees verder

Programma Impact maakt toegevoegde waarde zichtbaar!

Vanuit de achtergrond en behoefte van ondernemingen met een maatschappelijke relevantie om de effecten van hun werk te laten zien ontstond Project Impact. Een samenwerkingsverband van onderzoekers, sociaal ondernemers en studenten die zich buigen over het nut en de noodzaak van het meten van Impact.
Het laten zien wat het effect is van wat je doet op de maatschappij op zowel economisch, milieu en sociaal gebied. lees verder

Versterken Kennisinfrastructuur

Het aantal ondernemers en ondernemingen met ‘impact first’ als leidend principe groeit. Zij gebruiken hun ondernemerschap om op duurzame wijze maatschappelijke doelen te realiseren. Daarbij stuiten ze ook op (kennis)vragen. In programma ‘Kennisinfrastructuur’ formuleren/identificeren ze hun specifieke kennisvragen. Hierbij krijgen ze hulp van teams van selabbers, die met de vraageigenaren en andere stakeholders passende antwoorden… lees verder